Zoeterwoude vindt het belangrijk om woonruimte te hebben voor haar (toekomstige) inwoners. Net als andere gemeenten
is er te weinig woonruimte voor iedereen. De gemeente maakt nu plannen om te zorgen dat er op kortere termijn
meer woningen komen voor verschillende mensen, zoals starters, spoedzoekers of voor de opvang
van andere mensen die dat nodig hebben (bijvoorbeeld vanuit maatschappelijk oogpunt).

Een van de mogelijke oplossingen is het bouwen van 50 tot 150 zogenaamde ‘flexwoningen’. De bouw van deze tijdelijke
huizen is relatief snel. Ze zijn makkelijk (ver)plaatsbaar en worden gebouwd voor de duur van 10 tot 20 jaar.

De gemeente verwerkt op dit moment de uitkomsten van de enquête die in de zomer is uitgezet. Dat leidt tot een algemeen collegevoorstel over wonen. Later volgt op deze pagina meer informatie hierover.

Misschien heeft u hier vragen, ideëen of opmerkingen over. Of heeft u behoefte aan een gesprek om te kijken wat de huidige en toekomstige mogelijkheden zijn.

Neemt u dan contact op met het projectteam via gemeente@zoeterwoude.nl o.v.v. projectteam wonen.
Of belt u met het algemene nummer (071) 580 6300.