Als belastingplichtige bent u niet alleen verplicht belasting te betalen aan de Belastingdienst. Gemeente Zoeterwoude heft ook belasting. De uitvoering ligt bij Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Voor vragen kunt u terecht bij het BSGR.