Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Of is de ondergrondse afvalcontainer vol of stuk? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om gedumpt afval, vernielingen, of enkele soorten ongedierte. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Wat kunt u bij ons melden?

U kunt problemen bij u in de buurt aan ons melden, zoals:

  • ondergrondse afvalcontainer vol of stuk
  • zwerfafval
  • kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • kapot verkeerslicht of straatverlichting
  • kapot verkeersbord of -paaltje
  • verstopt riool in de grond van de gemeente
  • ongedierte
  • overlast
  • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
  • overhangende of losse takken en uitstekende wortels