Burgernet en WhatsApp-Buurtpreventie

Burgernet en WhatsApp-Buurtpreventie zijn twee middelen waarvoor inwoners zich kunnen opgeven in het kader van veiligheid in de omgeving.

Burgernet

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten.

Download de Burgernetapp en werk mee aan een veilige buurt. De app gebruikt de locatie van uw smartphone om u berichten te sturen over Burgernetacties in uw omgeving, ook als u van huis bent. Als u een oproep ontvangt, kunt u mee helpen zoeken. Als u iets ziet dat van belang is, belt u direct met de meldkamer via de ‘bel politie’-knop. U kunt ook een foto meesturen als u denkt iets te zien dat van belang is. De Burgernetacties kunt u eenvoudig delen, bijvoorbeeld in uw WhatsApp groepen. De app kunt u (gratis) downloaden in de App-store (iOS) en de PlayStore (Android). Er worden geen locatiegegevens van appgebruikers opgeslagen. Bent u al Burgernetdeelnemer? Schakel dan over op de app en doe mee, waar u ook bent.

Elke inwoner van 16 jaar of ouder van een deelnemende gemeente kan zich via www.burgernet.nl aanmelden voor Burgernet. Je kunt ook vanaf je werkadres deelnemen.

WhatsApp-Buurtpreventie

Een WhatsApp-Buurtpreventiegroep in uw buurt. Overal in Nederland maken steeds meer inwoners gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Ook in Voorschoten zijn al verschillende groepen actief. Met de groepschat functie van WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar namelijk attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie die u kunt downloaden op uw smartphone. In WhatsApp kunt u met de groepschat functie meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van een groep.

WhatsApp in uw buurt

Of er voor uw buurt al een WhatsApp-groep bestaat, kunt u controleren op www.wabp.nl. Alle beheerders van bij de gemeente bekende groepen, hebben hun groep op deze site aangemeld.

Hoe veilig is mijn wijk?

Op de website hoe veilig is mijn wijk? vindt u het antwoord op die vraag. U vindt hier objectieve en eerlijke informatie over bijvoorbeeld het aantal woninginbraken, fietsendiefstallen en berovingen. Deze site krijgt maandelijks een update.

Criminaliteit

Samen met diverse partners, zoals politie en woningcorporaties, werkt de gemeente aan een veilige woonomgeving voor de bewoners van Zoeterwoude. De website Data.politie.nl is het dataportaal van de politie en bevat cijfers over geregistreerde criminaliteit, politieprestaties en de bedrijfsvoering van de politie.

BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)

U bent de BOA van de gemeente vast al eens tegengekomen bij u in de wijk of straat. De BOA heeft een belangrijke rol bij de handhaving van de leefbaarheid en het aanpakken van “kleine ergernissen” in uw woonomgeving:

  • bij overlast van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme
  • bij vermoeden van dierenmishandeling
  • bij de aanpak van foutgeparkeerde auto’s
  • bij de ondersteuning bij evenementen.

De BOA zorgt er voor dat de regels die de gemeente opstelt worden nageleefd. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot en wordt de overlast teruggebracht. De BOA handelt preventief door inspecties uit te voeren en licht mensen voor.

Bijzondere bevoegdheden

De BOA-taken zijn niet gelijk aan die van de politie, maar de BOA en politie werken wel nauw samen en treden waar nodig gelijktijdig op. Een BOA heeft 'bijzondere bevoegdheden', zoals opsporingsbevoegdheid, boetes uitschrijven, verdachten aanhouden en identiteitscontrole.

Meer informatie

Stuur een bericht naar gemeente@zoeterwoude.nl 

Meldingen BOA en openbare ruimte kunt u doen

Download de MijnGemeente app! Met deze app kunt u makkelijker en sneller meldingen doen over de openbare ruimte. Uw melding is waardevol voor het onderhoud van onze gemeente.