Lees voor RSS

Nieuws

 • Resultaten onderzoek Toekomstvisie Leidse regio beschikbaar: Zoeterwoude scoort hoog!

  (21-03-2017)

  Zoeterwoude: paradijs in de regio. U las het in de krant. Inwoners van Zoeterwoude zijn veel meer dan andere inwoners in de regio tevreden over de gemeente. Zoeterwoude is ánders. Wilt u de resultaten van de burgerpeiling inzien? Het rapport is nu beschikbaar.

 • Geen GFT-inzameling op 27 en 28 maart

  (21-03-2017)

  Gebleken is dat er wat onduidelijkheid ontstaan is over de gft-inzameling van deze maand.

 • Nader onderzoek Zoeterwoude tevredenheid inwoners en ondernemers

  (20-03-2017)

  Uit het onderzoek dat onlangs in de Leidse regio is uitgevoerd, bleken inwoners van Zoeterwoude behoorlijk tevreden over hun gemeente. Dit wil Zoeterwoude verder onderzoeken. Met de burger- en ondernemerspeiling, die nu van start gaat, zoomt de gemeente verder in op de tevredenheid over de dienstverlening en het beleid op Zoeterwoudse schaal.

 • Pokémon ruilmiddag in muziekcentrum schenkelweg

  (20-03-2017)

  Op zaterdag 25 maart a.s. vindt in het Muziekcentrum aan de Schenkelweg een Pokémon ruilmiddag plaats. Dankzij financiële steun vanuit de Jongerenadviesraad van Zoeterwoude wordt het idee van Sammy, Zet Janne en Sem werkelijkheid. Tussen 13.30 uur en 16.00 uur kunnen kinderen hun Pokémonkaarten ruilen. Deelname is gratis.

 • Voorlopige uitslag verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017

  (16-03-2017)

  Bekijk onderstaand de voorlopige uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen.

 • Cursus veilig op de E-Bike

  (14-03-2017)

  Je kunt lekker fietsen maar wilt iets bijleren en gezamenlijk met andere E-BIKERS rijden. Dat kan!

 • Vervangende stempas of kiezerspas aanvragen? Dit kan tot dinsdag 14 maart 12:00uur

  (14-03-2017)

  Bent u uw stempas kwijt of wilt u toch liever buiten uw woongemeente stemmen? Vraag dan vandaag, dinsdag 14 maart,  VOOR 12:00 UUR een vervangende stempas of een kiezerspas aan bij de gemeente!

 • Uitslag Tweede Kamerverkiezing Zoeterwoude ter inzage

  (13-03-2017)

  De uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 van de gemeente Zoeterwoude ligt vanaf vrijdag 17 maart 2017 ter inzage.

 • Zoeterwoude: paradijs in de regio

  (13-03-2017)

  Deze mooie kop staat boven het artikel dat 9 maart in het Leidsch Dagblad stond. Het artikel is geschreven naar aanleiding van de bijeenkomst van de Toekomstvisie Leidse Regio op 7 maart waar de uitkomsten van de burgerpeiling over de Leidse regio gepresenteerd werden.

  Leuk om te lezen dat we zoveel tevreden inwoners hebben!

  Lees het artikel hier:

 • Uitnodiging lezing Zoeterwoude BIJvriendelijk

  (11-03-2017)

  Wilt u meer weten over Wilde bijen en waarom zij zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening? Of wilt u weten hoe u uw tuin bijvriendelijk kunt inrichten of kunt bijdragen aan het bijenlandschap?

 • Foto expositie bijenlandschap in gemeentehuis Zoeterwoude

  (08-03-2017)

  Van 10 maart tot en met 23 april is de wondere wereld van de bij te bewonderen in het gemeentehuis van Zoeterwoude. Er worden achttien fraaie foto’s van bijen en bloemen geëxposeerd. De foto’s zijn het resultaat van een door de Groene Cirkels Bijenlandschap gehouden fotowedstrijd voor bewoners van de wijde regio.

 • Statushouders ondertekenen participatieverklaring

  (07-03-2017)

  Op donderdag 23 februari is door een groep statushouders de Participatieverklaring ondertekend. Vier statushouders uit Zoeterwoude namen hieraan deel. Het ondertekenen van de Participatieverklaring is een belangrijke stap in een het intensief programma dat statushouders volgen om versneld te kunnen inburgeren.

 • Vrijwilliger huttenbouw gezocht

  (06-03-2017)

  De JongerenAdviesRaad (JAR) van Zoeterwoude is per direct op zoek naar een vrijwilliger die de voorbereidingen van de huttenbouw wil coördineren.

 • Hoe moet de bestuurlijke samenwerking in de regio eruit zien?

  (06-03-2017)

  Geef uw mening!

 • Bekijk de film debatavond landelijk gebied

  (02-03-2017)

  Graag presenteren wij u de film die is gemaakt tijdens de debatavond over het landelijk gebied Zoeterwoude op 16 februari jl.

 • Uitnodiging bijeenkomst 'mantelzorg en werk'

  (01-03-2017)

  Eva nodigt u uit op 20 maart a.s. voor de bijeenkomst: 'mantelzorg en werk.

 • Kijk terug op de debatavond landelijk gebied

  (28-02-2017)

  Op 16 februari 2017 vond de debatavond over het landelijk gebied plaats. Zo'n 150 inwoners, agrariërs en vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bedrijven waren aanwezig. Iedereen kon zijn mening en suggestie delen en dit gaf een breed en enthousiast debat. Bent u benieuwd naar de resultaten? Bekijk de tekening die deze avond is gemaakt.

 • Medicijnresten? Niet in het riool!

  (28-02-2017)

  Heeft u medicijnen die over de datum zijn? Leeg oude flesjes niet in de gootsteen en gooi oude pillen niet in het toilet, maar breng ze terug naar de apotheek.

 • Vervanging minicontainers GFT

  (28-02-2017)

  Alle inwoners hebben inmiddels een brief ontvangen over de vervanging van de GFT-container. In april 2017 ontvangt u een nieuwe gft-container en word(en) de oude gft-container(s) ingenomen.

 • ‘Lekker in je Lijf’ Zoeterwoude

  (27-02-2017)

  Binnenkort start praktijk Zoeterwoude-Rijndijk met het programma ‘Lekker in je Lijf’. Dit is een groepsprogramma waarin men onder begeleiding van fysiotherapeut Annemiek van Saase en oefentherapeut Claudia Beenackers gedurende een 18 weken werkt aan een betere conditie en gezondheid. Daarnaast geeft diëtiste Jael Kirchner voorlichting over gezonde voeding. Het programma is speciaal ontwikkeld voor mensen met overgewicht (BMI boven de 25*) met een gemeentepolis (Collectieve Zorgverzekering voor Minima) bij Zorg en Zekerheid.

 • Project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein in uitvoering

  (21-02-2017)

  Bedrijventerrein Grote Polder wordt groener en duurzamer! Maandag 20 februari 2017 is aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen BV gestart met de uitvoering van het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein.

 • Gecombineerde aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelasting

  (21-02-2017)

  De gemeente Zoeterwoude heeft samen met een aantal buurgemeenten de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) opgericht. De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en, voor het Hoogheemraadschap, de waterschapsbelastingen.

 • Duurzaamheidsfonds breidt uit

  (20-02-2017)

  Uitbreiding van maatregelen en subsidiebedrag!

  De gemeente Zoeterwoude wil haar inwoners stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Hiervoor heeft de gemeente per 23 februari 2017 de Subsidieverordening Duurzaam Zoeterwoude 2017-2018 vastgesteld. De verordening geldt voor kleinschalige duurzame aanpassingen aan bestaande woningen, nieuwbouw, grootschalige renovatie en zonnepanelen op andermans dak.

 • Geslaagde debatavond landelijk gebied

  (17-02-2017)

  Donderdagavond 16 februari vond de debatavond over het landelijk gebied plaats in De Meester. Zo'n 150 inwoners, agrariërs en vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bedrijven waren aanwezig. Iedereen kon zijn mening en suggestie delen en dit gaf een breed en enthousiast debat.

 • Gooi ook op straat papier, plastic en restafval in een aparte prullenbak!

  (16-02-2017)

  Gemeente Zoeterwoude vind afval scheiden belangrijk en wil dat inwoners en bezoekers ook op straat (zwerf)afval gescheiden weg kunnen gooien. Daarom hebben we op diverse locaties in Zoeterwoude speciale prullenbakken geplaatst: drie prullenbakken op een paal!

 • Gemeente Zoeterwoude stelt haar BOA voor!

  (14-02-2017)

  Per 1 januari 2017 heeft de gemeente Zoeterwoude haar eigen Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), Michelle van Velzen.

 • Wandelroutenetwerk Zoeterwoude en Rijn- en Veenstreek is feestelijk geopend

  (11-02-2017)

  Vrijdagmiddag 10 februari hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude het nieuwe wandelroutenetwerk van ruim 450 kilometer geopend. Het regionale wandelroutenetwerk maakt deel uit van het provinciale wandelroutenetwerk van ruim 2.800 kilometer en bevat een knooppuntensysteem met 35 verschillende startpunten, in- en rondom de Rijn- en Veenstreek en Zoeterwoude. Op zaterdag 11 en zondag 12 februari hebben de gemeenten gezamenlijk deelgenomen aan de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht.

 • Zoeterwoude in de regio, wat vindt u ervan?!

  (09-02-2017)

  Inwoners van de Leidse Regio wordt gevraagd wat zij vinden van de samenwerking in de Leidse Regio. 1200 Zoeterwoudenaren zijn uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over dit onderwerp.  De vragen gaan over op welke onderwerpen het meest samengewerkt moet worden, over uw betrokkenheid bij onze gemeente en de regio, over de invloed die u heeft op beslissingen van onze  gemeente,  en nog veel meer.

 • Lancering website Kalliste Verde Vista Plas

  (09-02-2017)

  De nieuwe website van Kalliste, Verde Vista Plas, is vandaag gelanceerd! De website is volledig gericht op de nieuwbouwwijk Verde Vista Plas, wonen in de watertuin.

 • Prijzen kerstbomeninzameling uitgereikt

  (06-02-2017)

  Ook dit jaar is de oproep gedaan aan de Zoeterwoudse inwoners om kerstbomen te verzamelen en in te leveren op de versnipperpunten. Met 904 ingeleverde kerstbomen zijn er ook dit jaar weer een mooi aantal kerstbomen ingezameld. Dit jaar is er 1 boom meer ingeleverd dan vorig jaar!

 • Feestelijke opening wandelroutenetwerk

  (06-02-2017)

  Ondernemers lanceren eerste nieuwe wandelroute, kom ook naar de feestelijke opening op vrijdag 10 februari!

 • Missieveiling Zoeterwoude verdeelt recordbedragen over veertien landen

  (06-02-2017)

  De opbrengst van de Missieveiling Zoeterwoude 2016 komt ten goede aan achttien gebieden in dertien verschillende ontwikkelingslanden. Koploper is Indonesië met drie projecten, gevolgd door Bolivia, Kenia, Tanzania en Malawi met elk twee. De overige landen zijn Kenia, Nicaragua, Sri Lanka, Ghana, Columbia, Nepal en de Filippijnen. De werkgroep Missie en Ontwikkeling kon een recordbedrag verdelen van in totaal 57.000 euro.

 • Debatavond Omgevingsplan Landelijk Gebied Zoeterwoude

  (06-02-2017)

  Wat gaat er gebeuren in Zoeterwoude? Met die vraag zijn wij vanaf december 2015 ons landelijk gebied ingetrokken, omdat de gemeente Zoeterwoude een omgevingsplan aan het maken is voor het landelijk gebied. De wereld om ons heen verandert namelijk continu en Zoeterwoude verandert mee. Bovendien bereiden wij ons voor op een nieuwe wet: de Omgevingswet. Alle bestemmingsplannen van de gemeente Zoeterwoude worden vervangen door één omgevingsplan. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied zal als eerste worden omgezet naar een omgevingsplan.

 • Project JA Statushouders, meer dan een mentor

  (06-02-2017)

  In Leiden helpen mentoren statushouders om bekend te raken met de Nederlandse samenleving. Eind augustus 2016 zijn Gert-Jan Cornel (57) en Ayham Ziada (23) aan elkaar gekoppeld in het kader van het mentorproject JA Statushouders.

 • Overbodige verkeersborden worden verwijderd

  (06-02-2017)

  Naar aanleiding van een inspectie van de verkeersborden in onze gemeente is geconstateerd dat sommige borden niet meer relevant zijn. Deze borden worden in de komende weken verwijderd. Daarnaast worden er borden bijgeplaatst op die locaties waar dit noodzakelijk is.

 • Ondernemersdag071: voor en door ondernemers

  (02-02-2017)

  De gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Leidse regio en VNO-NCW organiseren op dinsdag 21 februari de eerste regionale ondernemersdag. Inspiratiesessies, een talkshow met regionale ondernemers en een netwerkborrel vormen de mix waarmee regionale ondernemers worden geïnspireerd en met elkaar in contact worden gebracht. Centraal staat het thema ‘Geheimen van de Leidse regio’, dus er valt die dag genoeg te ontdekken.

 • Restafval gaat definitief ondergronds

  (31-01-2017)

  De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft 26 januari 2017 definitief besloten restafval in het vervolg ondergronds in te zamelen. Het Diftar-principe ‘de vervuiler betaalt’ blijft gehandhaafd. Inwoners gaan betalen per zak die ze in een ondergrondse container werpen. Ze ontvangen een oplaadbare pas, waarmee ze de container kunnen openen. Per opening wordt een bedrag afgeschreven van de pas. De containers krijgen twee vulopeningen: één voor grote zakken en één voor kleine zakken.

 • Basisschool Westwoud geeft kinderen leuke verjaardag

  (30-01-2017)

  Basisschool Westwoud uit Zoeterwoude deed met nog 250 scholen mee aan de jaarlijkse Wecycle-inzamelactie voor kleine afgedankte elektrische apparaten. De school ontvangt hiervoor een cadeau. Wecycle zorgt ervoor dat de apparaten optimaal worden gerecycled en doneert 285 verjaardagsboxen aan Stichting Jarige Job. Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen in ons land op een verjaardagsbox met versiering, cadeautjes en traktaties voor op school en thuis. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

 • Verslag: inspiratie-avond Groene Cirkels Water

  (26-01-2017)

  Op 24 januari jongstleden organiseerde Groene Cirkels Water een inspiratie-avond. Lees hieronder het verslag, geschreven door een betrokken aanwezige.

 • Adresvermelding gemeentegids 2017-2018

  (25-01-2017)

  In mei 2018 komt de nieuwe gemeentegids uit. Deze gemeentegids heeft als doel inwoners van de gemeente Zoeterwoude en andere belangstellenden te informeren over de in Zoeterwoude aanwezige verenigingen, instanties, voorzieningen e.d. De nieuwe gemeentegids wordt huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Zoeterwoude. De editie 2017-2018 wordt verzorgd door uitgeverij Akse Media, Den Helder.

  Interesse om uw bedrijf of vereniging aan te melden?

 • Doekjes? Niet in het riool!

  (24-01-2017)

  Het zuiveren van rioolwater kost energie en geld. Hoe meer vervuiling - met zaken die niet thuishoren in het riool - des te hoger de milieubelasting en de kosten. Afval in het riool leidt bijvoorbeeld tot verstopping en overstroming. Grote boosdoeners van deze verstoppingen zijn vochtige doekjes en vochtig toiletpapier die door het toilet worden gespoeld. Lekker makkelijk, maar het kost de waterschappen elk jaar miljoenen euro’s.

 • Toekomstvisie Leidse Regio - in- 1- oogopslag beschikbaar!

  (24-01-2017)

  De gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) hebben plannen gemaakt voor versterking van de kwaliteiten van de regio en van de vijf gemeenten. In het afgelopen jaar hebben zij kwaliteiten en ambities voor de regio geformuleerd.  Deze staan  in de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 die de vijf gemeenteraden eind  oktober 2016 hebben vastgesteld. Om de ambities te realiseren willen de gemeenten meer en beter gaan samenwerken.

 • Informatiebijeenkomst waterbeheersing polders rondom Zoetermeer-Zoeterwoude

  (24-01-2017)

  Op maandag 30 januari 2017 organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland een inloopbijeenkomst voor de polders rondom Zoetermeer-Zoeterwoude.

 • Bibliotheek Rijn en Venen opent pop-up eLAB in Zoeterwoude-Dorp

  (24-01-2017)

  In 2015 introduceerde Bibliotheek Rijn en Venen het eLAB: een plek waar kinderen en volwassenen alles te weten komen over moderne media. Zo leren ze er bijvoorbeeld hoe een 3D-printer werkt of hoe je een eigen website bouwt. Na een succesvol jaar gaat het eLAB on tour en is de hele maand februari  te bezoeken in bibliotheek in Zoeterwoude-Dorp, Schenkelweg 4.

 • Vervangen beschoeiing aan Kouzijnpad en Richellestraat.

  (24-01-2017)

  De beschoeiing langs het Kouzijnpad en de Richellestraat is niet meer in goede staat en zal daarom vervangen worden door nieuwe beschoeiing.

 • Burgemeester Liesbeth Bloemen geeft gastles aan basisschoolleerlingen

  (23-01-2017)

  Afgelopen week is het project kindergemeenteraad van start gegaan met gastlessen van burgemeester Liesbeth Bloemen. Het thema van de kindergemeenteraad is dit jaar “(Onder) de zee”.

 • Meepraten en meedenken over het omgevingsplan Landelijk Gebied? Kom dan naar de debatavond 16 februari a.s.

  (19-01-2017)

  Door de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking zal treden, worden alle bestemmingsplannen van de gemeente Zoeterwoude vervangen door één omgevingsplan. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied zal als eerste worden omgezet naar een omgevingsplan.

 • Ik wens jou ….. een lintje toe! Koninklijke onderscheidingen

  (17-01-2017)

  Kent u iemand die een lintje verdient? Wellicht kunt u deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Maar dan moeten ze daarvoor wél eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Dat is geen eenvoudige opgave. Maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan. Wie , waar en wat? Dat zullen wij u vertellen.

 • Uitnodiging avondbijeenkomst 'Klimaatverandering als kans'

  (16-01-2017)

  Op dinsdag 24 januari 2017 van 17.30 - 20.30 uur bent u van harte welkom bij de avondbijeenkomst 'Klimaatverandering als kans'
  De bijeenkomst vindt plaats in het Ontvangstgebouw Hooiberg, HEINEKEN, Burgemeester Smeetsweg 1, Zoeterwoude.

 • Winnende lotnummers kerstbomeninzameling 2017 bekend!

  (16-01-2017)

  Ook dit jaar zijn er zijn weer veel oude kerstbomen opgehaald en versnipperd op het parkeerterrein van de Klaverhal en de Eendenkooi. Per boom ontvingen de kinderen € 0,50 en een lotnummer voor de loterij waarmee kans gemaakt wordt op een VVV-cadeaubon.

 • Inspiratiebijeenkomst 8 februari 2017 “Wonen zonder aardgas, het kan!”

  (16-01-2017)

  Hoe kan ik mijn woning duurzaam en toch comfortabel verwarmen? Welke alternatieven zijn er voor aardgas? Wat is een warmtenet en een warmtepomp? Zo maar een aantal vragen waar wij, stichting Zoeterwoude Duurzaam 2030, een antwoord op willen geven tijdens een inspiratiebijeenkomst over duurzame warmte-opwekking in uw woning.

 • Afvalzakken gescheurd door het onstuimige weer

  (12-01-2017)

  Wegens het onstuimige weer van vannacht zijn sommige afvalzakken opengescheurd. Hierdoor is het plastic door de straten verspreid geraakt. U wordt vriendelijk verzocht dit zelf zo veel mogelijk op te ruimen.

 • Trekking kerstbomenloterij verlaat

  (12-01-2017)

  De trekking van de kersbomenloterij is wegens ziekte helaas iets verlaat. De winnende lotnummers worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt!

 • Collecterooster 2017

  (11-01-2017)

  Het nieuwe collecterooster voor het jaar 2017 is bekend. Zie de bijlage voor het volledige overzicht.

 • Omgevingsloket niet beschikbaar op maandag 16 januari 2017

  (10-01-2017)

  Op maandag 16 januari wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst. Het Omgevingsloket is die dag naar verwachting tot 18.00 uur niet beschikbaar.

 • Ilona Arts Zoeterwouds vrijwilliger van het jaar 2016!

  (10-01-2017)

  Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zoeterwoude is Ilona Arts uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2016. Het jongerencompliment ging naar Stefanie Vlootman.

 • Kandidaatstelling politieke partijen Verkiezing Tweede Kamer

  (09-01-2017)

  Wilt u met uw groepering meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017? Dan moet uw politieke partij aan een aantal voorwaarden voldoen. Op http://www.kiesraad.nl/ vindt u meer informatie.

 • Expatcentre Leiden

  (09-01-2017)

  The Expat Centre Leiden is open Mondays 9.00-13.00, Wednesdays 13.00-17.00, Thursdays 9.00-13.00 and Fridays 9.00-13.00.

 • Vervuiling oud papier en karton

  (03-01-2017)

  Helaas is het nog niet voor iedereen duidelijk wat er precies bij het oud papier en karton mag worden aangeboden. Het gebeurt dan ook regelmatig dat er nog materiaal bij het oud papier en karton wordt aangeboden wat er niet bij hoort.

 • Lever kerstbomen in en doe mee aan de loterij!

  (29-12-2016)

  Op woensdag 11 januari 2017 is er tussen 13.30 uur en 16.00 uur weer gelegenheid om kerstbomen in te leveren. De bomen kunnen net als voorgaande jaren ingeleverd worden op het parkeerterrein van de Eendenkooi (Kooikersplein) en op het parkeerterrein van de Klaverhal (Hondsdrafweg).

 • Vastgestelde belasting- en legesverordeningen 2017 omtrent afval

  (27-12-2016)
 • Legen grijze afvalbakken do. 29 december

  (27-12-2016)

  De grijze afvalbakken zijn afgelopen maandag i.v.m. kerst niet geleegd en worden donderdag 29 december geleegd.

 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeentehuis Zoeterwoude

  (27-12-2016)

  Komt u op maandag 9 januari 20.00 uur ook naar onze nieuwjaarsreceptie? Toast samen met de gemeente op een goed 2017! Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt het Zoeterwouds Jongerencompliment uitgereikt en de Vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Alle Zoeterwoudenaren zijn van harte welkom!

 • Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Zoeterwoude

  (25-12-2016)

  Bij een pluimveebedrijf in Zoeterwoude is 25 december vogelgriep (H5) vastgesteld. Het bedrijf met ongeveer 28.500 vogels wordt geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken. Ook wordt een pluimveebedrijf in de omgeving met in totaal ongeveer 30.000 kippen preventief geruimd. Dat gebeurt omdat het bedrijf in een straal van een kilometer van het besmette bedrijf in Zoeterwoude ligt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert de ruimingen uit.

 • Vastgestelde belasting- en legesverordeningen 2017

  (21-12-2016)

  Burgemeester en wethouders delen mee dat de gemeenteraad van de Gemeente Zoeterwoude op 15 december 2016 de Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2017 en de Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel leges 2017 heeft vastgesteld.

 • Gemeente Zoeterwoude en energie- coöperatie Duurzaam in oprichting tekenen tekenenintentieovereenkomst De Klaverhal

  (21-12-2016)

  Woensdagochtend 21 december tekenden energiecoöperatie i.o. en wethouder C. den Ouden een intentieovereenkomst betreffende het plaatsen van zonnepanelen op het dak van De Klaverhal. De energiecoöperatie i.o, Zon op Zoeterwoude gaat de zonnepanelen plaatsen op het dak van de sporthal de Klaverhal in Zoeterwoude. De gemeente stelt als eigenaar van de sporthal het dak hiervoor ter beschikking. Hiermee ondersteunt de gemeente het initiatief waarmee het aandeel duurzame energieopwekking kan worden vergroot in Zoeterwoude.  

 • Kilometers extra wandelplezier!

  (21-12-2016)

  De werkzaamheden voor  het nieuwe wandelknooppuntennetwerk in de Rijn- en Veenstreek en Zoeterwoude zijn nu ook in Zoeterwoude van start gegaan. Goed nieuws voor wandelliefhebbers, want de wandelmogelijkheden worden met circa 50 km uitgebreid. In de Geerpolder worden nieuwe boerenlandpaden gerealiseerd.

 • Nieuwsbrief Brede School Zoeterwoude Dorp

  (19-12-2016)

  De drie basisscholen in Zoeterwoude Dorp (De Corbulo, De Klaverweide en de Westwoud), kinderopvang SKZ, bibliotheek Rijn en Venen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente Zoeterwoude werken samen aan de bouw van een Brede School in Zoeterwoude Dorp. In een gezamenlijk uitgegeven nieuwsbrief informeren deze organisaties over de samenwerking en de stand van zaken van het toekomstige gebouw.

 • WIJdezorg en Zoeterwoude ondertekenen Green Deal

  (15-12-2016)

  Op 1 december ondertekenden WIJdezorg, de gemeente Zoeterwoude en het Ministerie van Economische Zaken de Green Deal Zorg. Een aantal andere zorginstellingen en gemeenten uit de regio, Milieuplatform Zorg, Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst gingen WIJdezorg voor. Door de nieuwe ondertekening staat duurzaamheid bij nog meer organisaties hoger op de agenda.

 • Burgemeester Bloemen opnieuw beëdigd

  (15-12-2016)
  Burgemeester Liesbeth Bloemen is dinsdagmiddag 13 december jl. herbeëdigd door de commissaris van de koning van Zuid-Holland, Jaap Smit. Dit geldt voor een termijn van zes jaar. 12 jaar achter de rug en weer zes mooie jaren te gaan.

 • Kandidaten gezocht voor jongerencompliment

  (15-12-2016)

  Helaas zijn er nog geen aanmeldingen ontvangen voor het jongerencompliment. Het Jongerencompliment is bedoeld voor jongeren die zich op een bijzondere manier belangeloos inzetten voor de gemeenschap. Behalve een blijk van waardering is het Jongerencompliment ook een stimulans voor de genomineerden en andere jongeren om met het goede werk door te gaan. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er geen jongeren zijn die hiervoor in aanmerking komen! De inzendtermijn wordt daarom verlengd tot 21 december a.s.

 • Fotocabine gemeentehuis gerepareerd!

  (14-12-2016)

  De fotocabine in het gemeentehuis is inmiddels gerepareerd! U kunt voor uw pasfoto's weer terecht in het gemeentehuis.

 • Adverteren in de nieuwe gemeentegids 2017-2018!

  (14-12-2016)

  In mei 2018 komt de nieuwe gemeentegids uit. Deze gemeentegids heeft als doel inwoners van de gemeente Zoeterwoude en andere belangstellenden te informeren over de in Zoeterwoude aanwezige verenigingen, instanties, voorzieningen en dergelijke. De nieuwe gemeentegids wordt huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Zoeterwoude. De editie 2017-2018 zal verzorgd worden door uitgeverij Akse Media uit Den Helder.

 • Gemeentehuis op 13 december v.a. 16.00 uur gesloten

  (12-12-2016)

  Op dinsdag 13 december is het gemeentehuis gesloten vanaf 16.00 uur i.v.m. een Kerstbijeenkomst. Woensdag 14 december bent u weer van harte welkom v.a. 9.00 uur.

 • Gezocht: Zoeterwoudse mentoren voor de begeleiding van vluchtelingen!

  (30-11-2016)

  Zoeterwoude neemt deel aan het Project JA Statushouders (JAS), bedoeld voor vluchtelingen/statushouders die gehuisvest zijn binnen de Leidse regio. Dit mentorproject is onderdeel van de nieuwe aanpak om statushouders intensief te begeleiden naar de arbeidsmarkt en te ondersteunen om zelfstandig te kunnen functioneren.

 • Méér zorgverzekering voor minder geld!

  (24-11-2016)

  Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak gebruik van de collectieve  zorgverzekering die de gemeente Zoeterwoude aanbiedt in samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een tweetal aanvullende verzekeringen.

 • Ondernemers ontwikkelen toeristische routes in Rijn- en Veenstreek en Zoeterwoude

  (24-11-2016)

  Woensdagavond 23 november kwamen meer dan 40 ondernemers bijeen bij de Vosseburch in Langelaar voor een netwerkbijeenkomst met een missie. De doelstelling van de bijeenkomst was om gezamenlijk minimaal 6 bijzondere routes te bedenken en te ontwikkelen die in februari 2017 in de markt gezet worden.  Dat moment valt tegelijk met de lancering van het wandelknooppuntennetwerk dat de gemeentes Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop momenteel aan laten leggen. Daarna volgen de aanleg van een fietsroutenetwerk en een vaarroutenetwerk.

 • NLAlert, weet wat je moet doen bij een noodsituatie

  (23-11-2016)

  Bij een noodsituatie in jouw omgeving wil je weten wat je moet doen. Daarom is er NLAlert. Als bij jou in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvang je een tekstbericht op je
  mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Ga nu naar de website van NLAlert, stel je mobiel in en help ook anderen met instellen

 • Fietsknooppuntennetwerk regio Holland Rijnland uitgebreid, 90 kilometer extra trapplezier in 2017

  (22-11-2016)

  Het fietsknooppuntennetwerk in de regio Holland Rijnland wordt flink uitgebreid. Er komt 90 kilometer extra fietsroute bij, alle informatiepanelen krijgen nieuwe kaarten en beschadigde routebordjes worden opgeknapt. De werkzaamheden vinden plaats in november en december.

 • Historicus en schrijver Fik Meijer in Bibliotheek Zoeterwoude-Dorp

  (21-11-2016)

  Woensdagavond 23 november is Fik Meijer vanaf 19.30 uur te gast in de Bibliotheek Zoeterwoude-Dorp. De landelijke campagne Nederland Leest staat dit jaar in het teken van democratie. Meijer spreekt deze avond over de verschillende staatsvormen in de antieke wereld en met name over het ontstaan en de werking van de Atheense democratie.

 • Tegoedbonnen Regiotaxi

  (17-11-2016)

  Heeft u wel eens gebruik gemaakt van de Regiotaxi? En bent u daarbij te vroeg of te laat opgehaald? Of heeft u een andere klacht ingediend?
  Dan heeft u misschien nog één of meer tegoedbonnen van voor 31 december 2016 in uw bezit.

 • 1 december 2016 pgb bijeenkomst over persoonsgebonden budget in de jeugdhulp

  (15-11-2016)

  Bent u een pgb-gebruiker en wilt u meedenken en praten over uw ervaringen? Dan nodigen we u graag uit.

 • GGD Hollands Midden zoekt meer deelnemers gezondheidsonderzoek

  (15-11-2016)

  In de week van 13 september viel bij ruim 1.500 inwoners van de gemeente Zoeterwoude een vragenlijst van de GGD Hollands Midden in de bus met de uitnodiging mee te doen aan een groot gezondheidsonderzoek

 • Aanpassen schrijfwijze straatnamen

  (10-11-2016)

  Op 1 december 2016 worden in de gemeente Zoeterwoude de afkortingen in geautomatiseerde systemen van een aantal straatnamen aangepast aan de zogenaamde NEN-norm. Deze aanpassing is een verplichting vanwege de aansluiting op de nieuwe landelijke voorziening Basisregistratie Personen (BRP). Deze straatnamen zijn te lang om geautomatiseerd verwerkt te kunnen worden.

 • Kom naar de Netwerkbijeenkomst: ‘De route naar meer gasten’.

  (10-11-2016)

  Op woensdag 23 november gaan wij aan de slag met de kansen van het routenetwerk voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten in onze regio.

 • Vanavond Open Huis begroting 2017-2020

  (10-11-2016)

  Vanavond staat tijdens de raadsvergadering in het Open Huis de begroting 2017-2020 op de agenda. De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur ontvangen de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de wethouders u in de centrale hal van het gemeentehuis met koffie en thee. U bent van harte uitgenodigd om bij de vergadering aanwezig te zijn.

 • Gezamenlijke toekomstvisie Leidse regio vastgesteld

  (09-11-2016)

  Op 27 oktober en 3 november is de toekomstvisie Leidse regio 2027 vastgesteld door de gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft unaniem met de visie ingestemd.

 • WOZ-waarde online raadplegen

  (09-11-2016)

  Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Bent u eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente met de WOZ-waarde.

 • Inzamelfrequentie GFT in wintermaanden omlaag

  (08-11-2016)

  In de wintermaanden wordt minder GFT aangeboden. De bomen zijn kaal en er wordt minder in de tuin gewerkt. Daarom wordt voortaan het GFT in de maanden november, december, januari en februari één keer per maand ingezameld.

 • Ton de Gans, wethouder van de gemeente Zoeterwoude en stuurgroeplid Economie071

  (08-11-2016)

  ‘Verwevenheid van stad en land maakt Leidse regio aantrekkelijk’

 • Omgevingsloket niet beschikbaar op 9 november 2016

  (07-11-2016)

  Op woensdag 9 november is het Omgevingsloket online de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst. In deze versie zijn alleen technische wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben verder geen gevolgen voor gebruikers van het Omgevingsloket.

 • LEADER informatiebijeenkomsten

  (03-11-2016)

  Heeft u een projectidee en wilt u subsidie aanvragen? Ga dan naar de LEADER informatiebijeenkomsten. In de aanloop naar de eerste indieningstermijn voor subsidieaanvragen, worden vier thematische informatiebijeenkomsten georganiseerd.

 • Doe mee aan de Duurzame Huizenroute

  (02-11-2016)

  Zoeterwoude doet op 5 en 12 november mee aan de Nationale Duurzame Huizenroute. Bewoners stellen hun huis open voor geïnteresseerden om hen te laten zien met welke maatregelen ze hun huis duurzaam hebben gemaakt. 3 trotse huiseigenaren in Zoeterwoude doen al mee.

 • Inloopbijeenkomst wijk Westwout op 17 november

  (02-11-2016)

  Op donderdag 17 november 2016 van 17:00 uur tot 21:00 uur wordt er een inloopbijeenkomst gehouden voor de wijk Westwout. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Noordbuurtseweg 27 te Zoeterwoude. Wij nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden in de wijk Westwout.

 • Kent u een mantelzorger die een bloemetje verdient?

  (31-10-2016)

  In de week van 10 november geeft gemeente Zoeterwoude aan alle mantelzorgers uit de gemeente een bloemetje. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die zorgt voor iemand die niet zonder deze zorg kan.

 • Hulp bij solliciteren in Zoeterwoude-Dorp

  (31-10-2016)

  Walk&Talk in de Bibliotheek

 • Fietsverlichting

  (27-10-2016)

  Komend weekend wordt de klok verzet. Dat betekent dat het ’s avonds eerder donker is. Controleer uw fietsverlichting en die van uw kinderen. Zorg dat iedereen goed zichtbaar is op de fiets!

 • Korte, donkere dagen verhogen de kans op inbraak

  (26-10-2016)

  Inbrekers opereren het liefst in het donker. Weinig kans dat ze dan worden betrapt. Nu de dagen korter worden, neemt de kans op een inbraak dan ook toe.

 • Ruime openingstijden burgerzaken herfst/winter

  (26-10-2016)

  Burgerzaken is deze herfst en begin van de winter extra ruim geopend op dinsdagavond en woensdagmiddag.

 • Officiële opening Zuidbuurtseweg

  (19-10-2016)

  Op ma. 31 oktober wordt van 14.30-16.30 uur de Zuidbuurtseweg officieel geopend door wethouder C . den Ouden. Wij willen dit graag samen met u doen en nodigen u, ook namens de gemeente Zoeterwoude, van harte uit om deze feestelijke opening bij te wonen.

 • KunstRoutePrijs 2016

  (17-10-2016)

  Feestelijke bijeenkomst in Galerie Kolff na zeer geslaagde 5e Kunstroute Zoeterwoude.

 • Landelijk adresonderzoek in gemeente Zoeterwoude van start

  (17-10-2016)

  De komende tijd onderzoeken medewerkers van de gemeente Zoeterwoude de juistheid van adresgegevens.

 • Stoppen met roken is pure gezondheidswinst

  (12-10-2016)

  Stoppen met roken levert een betere conditie, een betere huid, een gezondere mond, een prettiger lichaamsgeur en verkleint risico’s op allerlei gezondheidsproblemen en ernstige aandoeningen. Bovendien bespaar je veel geld: als je een pakje per dag rookt, blaas je zo’n 2.000 euro per jaar de lucht in!

 • Twee forse giften voor Missieveiling Zoeterwoude

  (10-10-2016)

  De werkgroep van de Missieveiling Zoeterwoude heeft twee forse giften ontvangen van inwoners van Zoeterwoude. Een ervan is al over diverse projecten verdeeld.

 • Zoeterwoude stelt zienswijze op Toekomstvisie Leidse Regio 2027 vast

  (30-09-2016)

  De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft bij de behandeling van de concept toekomstvisie Leidse regio 2027: Karaktervolle groei haar zienswijze vastgesteld met voorstellen tot wijziging en verduidelijking.

 • Baggeren aan Johan Frisostraat, Oranjelaan, Julianapark, Laan van Meerburg, Wilgenhof, Kastanjelaan, Eikenlaan, Moerascypreslaan en de Laan de Goede Herder

  (29-09-2016)

  De gemeente Zoeterwoude heeft de plicht de watergangen in haar beheer te onderhouden waarvan het merendeel langs de openbare weg ligt. Deze watergangen zorgen ervoor dat bij regenval het teveel aan water snel kan worden afgevoerd.

 • Uitslag trekking loterij Kunstroute Zoeterwoude

  (21-09-2016)

  18 september 2016, in de Meerburgkerk, ten behoeve van de restauratie van deze kerk.

 • Babsendag 2016

  (19-09-2016)

  Afgelopen weekend was het weer een gezellige, leerzame, zonnige en fantastische Babsendag!

 • Op de hoogte van ontwikkelingen in uw buurt

  (15-09-2016)

  Met de nieuwe gratis app of e-maiservice ‘Over uw buurt’ van Overheid.nl worden burgers en ondernemers op de hoogte gehouden van berichten van lokale overheden over ontwikkelingen in hun buurt of wijk. Te denken valt aan berichten over vergunningen, (bouw)plannen en plaatselijke regelgeving.

 • Burgernet

  (12-09-2016)

  Met Burgernet staan we samen sterk. In Politieregio Den Haag weten ze dat al een tijdje. Daar zijn alle 29 gemeenten aangesloten op Burgernet en doen bijna 128.000 inwoners mee. Hoe meer deelnemers, hoe groter de kans is dat een misdrijf kan worden opgelost. Om nóg meer deelnemers te werven in onze
  gemeente, gaat Burgernet aankomende tijd de straat op en de supermarkten in.

 • Meld je aan voor gratis deelname aan Praktijkdag voor Jonge Autorijders

  (12-09-2016)

  Zondag  25 september  weer The DriveXperience in Leiderdorp

 • Praat mee op woensdag 14 september a.s. in het Muziekcentrum over de Toekomstvisie Leidse regio 2027

  (07-09-2016)

  Het is goed wonen en werken in de Leidse regio. Maar als we dat in de toekomst ook zo willen houden, zullen we wel wat moeten doen.

 • Natuurgidsenopleiding IVN Leiden 2017-2018

  (06-09-2016)

  Nog enkele plaatsen beschikbaar!

 • Zwembad extra geopend in week 36

  (01-09-2016)

  Traditiegetrouw plakken we nog wat extra uren openstelling aan het zwembadseizoen. Zie voor de afwijkende openingstijden het onderstaande schema.

 • Meepraten over de Toekomstvisie Leidse Regio 2027?

  (30-08-2016)
 • Alles over het starten van een onderneming: Gratis startersdag voor (pre)starters en jonge ondernemers

  (24-08-2016)

  Op woensdag 31 augustus organiseert Startersdagen.com in samenwerking met Economie071 en Rabobank Leiden-Katwijk een gratis Startersdag071 in het Hubspot: Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap in Leiden. De dag is bedoeld voor oriënterende starters, starters en jonge ondernemers. Deze startersdag kent een grootse opzet met 241 kennispartners.

 • Hitte! Bent u voorbereid?

  (23-08-2016)

  Mooi zomerweer is voor velen een fijne periode met terras- en strandbezoek. Als warme weersomstandigheden meerdere dagen aanhouden en sprake is van hitte, dan kan dit leiden tot ongemak en gezondheidsproblemen. We spreken van hitte als het vier dagen warmer is dan 27 graden Celsius.

 • Sportkennismakingprogramma schooljaar 2016-2017

  (16-08-2016)

  Het sportkennismakingprogramma voor schooljaar 2016-2017 is weer uit! Het sportieve aanbod is gevarieerd, niet alleen in sport- en beweegactiviteit maar ook in doelgroep (2 t/m 18 jaar). Altijd tegen een sympathieke prijs en soms zelfs gratis.

 • Stoppen met roken is pure gezondheidswinst.

  (15-08-2016)

  Stoppen met roken levert een betere conditie, een betere huid, een gezondere mond, een prettigere lichaamsgeur en verkleint risico’s op allerlei gezondheidsproblemen. Bovendien bespaar je veel geld: als je een pakje per dag rookt, blaas je zo’n 2.000 euro per jaar de lucht in!

 • Bestrijden van Jacobskruid in de Zoeterwoudse bermen

  (28-07-2016)

  Op dit moment is de gemeente bezig  met het bestrijden van Jacobskruid door het te maaien. Dit om verdere verspreiding te voorkomen.  

 • Brand afvalverwerkingsbedrijf Vliko in Leiderdorp

  (17-07-2016)

  In de nacht van zaterdag op zondag is brand ontstaan bij afvalverwerkingsbedrijf Vliko aan de Achthovenerweg in Leiderdorp. Brandweer Hollands Midden houdt u op de hoogte van de laatste stand van zaken via Twitter: https://twitter.com/brw_hm. U kunt ook de berichtgeving op de website van de gemeente Leiderdorp volgen: www.leiderdorp.nl

 • Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!

  (07-07-2016)

  De energiebelasting is de afgelopen jaren fors gestegen en de verwachting is dat het de komende jaren blijft stijgen. Inmiddels bestaat bijna 2/3 van het kWh-tarief uit belastingen en toeslagen. Hierdoor betaalt een gemiddeld huishouden fors meer dan de afgelopen jaren. Bent u het zat om onnodig veel geld uit te geven aan energiebelasting? Dan is dit het moment om in actie te komen.

 • Meedenken of uw mening geven over een duurzamer Zoeterwoude?

  (07-06-2016)
 • Prijswijziging pasfoto's

  (25-05-2016)

  Zoals u weet kunt u terecht in het gemeentehuis voor het maken van erkende pasfoto's. De prijs voor een set van 5 officiële pasfoto’s is verhoogd van € 5,00 naar € 6,00.

 • Geslaagde bijeenkomst over energiescan voor maatschappelijke organisaties en verenigingen

  (24-05-2016)

  Gisteren konden maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen in het gemeentehuis terecht voor meer informatie over de mogelijkheden van de energiescan. Het bedrijf Klimaatroute informeerde de aanwezigen over de mogelijkheden van de energiescan. Klimaatroute heeft de afgelopen 4 jaar al 1000 bedrijven in de regio van energieadvies voorzien.

 • Voortgang locatieonderzoeken tijdelijke huisvesting statushouders gemeente Leiden

  (23-05-2016)

  Begin van dit jaar heeft de gemeente Leiden diverse informatieavonden georganiseerd over het onderzoek dat zij wilde gaan doen naar de geschiktheid van verschillende panden en terreinen voor woonruimte voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) en andere doelgroepen.

 • Inrformatie over buslijn 176 en belbus lijn 576 door Zoeterwoude-Dorp

  (23-05-2016)

  Maakt u al gebruik van de busdiensten in Zoeterwoude-Dorp? Graag informeren wij u over buslijn 176 en belbus lijn 576.

 • Gastgezinnen gevraagd

  (12-05-2016)

  In het kader van de dorpenband tussen de gemeente Osieczna uit Polen en de gemeente Zoeterwoude komt eind juni a.s. een Pools gezelschap naar Zoeterwoude.

 • Stoppen met roken

  (12-05-2016)

  Stoppen met roken lever een betere conditie, een betere huid, een gezondere mond, een prettigere lichaamsgeur op en verkleint risico's op allerlei gezondheidsproblemen: pure gezondheidswinst. Bovendien bespaar je veel geld: als je een pakje per dag rookt, blaas je zo'n 2.000 euro per jaar de lucht in!  mensen ervaren stoppen met roken echter als erg moeilijk. Voor wie extra steun wil, start op dinsdagavond 24 mei de groepstraining 'Rookvrij! Ook jij?' in Leiderdorp. Aanmelden kan tot 17 mei.

 • Zoeterwoude bijvriendelijk

  (04-05-2016)

  De gemeente Zoeterwoude werkt actief mee aan de grote regionale campagne Bijenlandschap. Met de slogan Bee Friendly is deze onlangs gelanceerd door Groene Cirkel Bijenlandschap voor een bijvriendelijkere omgeving.

 • Programma dodenherdenking woensdag 4 mei

  (02-05-2016)

  Thema 2016: “De vrijheid omarmd”

 • Fiets mee op Polderdag 2016

  (02-05-2016)

  Fietsen in vrijheid op Polderdag, Hemelvaartsdag 5 mei

 • Koninklijke onderscheiding voor Hans Olijerhoek

  (26-04-2016)

  Dit jaar is één inwoner van Zoeterwoude geëerd met een Koninklijke Onderscheiding. Vanochtend reikte burgemeester Liesbeth Bloemen tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Raadzaal van Zoeterwoude de Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer J. Olijerhoek.

 • Programma dodenherdenking 4 mei

  (26-04-2016)

  Thema 2016: “De vrijheid omarmd”

  Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen –burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

 • Energiesubsidie check

  (26-04-2016)

  Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen? Doe de subsidie check via het gemeentelijke Duurzaam Bouwloket Zoeterwoude www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen.

 • Zwemabonnement voordeliger in de voorverkoop

  (13-04-2016)

  De voorverkoop van abonnementen voor het zwembad vindt plaats vanaf maandag 25 april t/m maandag 9 mei.

 • Gratis cursus Politiek Actief

  (11-04-2016)

  Denkt u erover om politiek actief te worden, maar weet u niet precies wat de mogelijkheden zijn? Of wilt u weten hoe u meer invloed uit kunt oefenen op de lokale besluitvorming? Bij voldoende belangstelling organiseert de gemeente gratis de cursus 'Politiek Actief.

   

 • Meerderheid Zoeterwoude stemt tegen de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne

  (07-04-2016)

  Opkomstpercentage ligt met 36,9 % hoger dan het landelijk gemiddelde

 • Nieuwe Lagerberg- en Olivier B. Bommelbrug officieel geopend

  (07-04-2016)

  Donderdag 7 april is de nieuwe Lagerberg- en Olivier B. Bommelbrug officieel geopend door wethouder Kees den Ouden. De feestelijke bijeenkomst was druk bezocht.

 • Gevaarlijke stoffen

  (04-04-2016)

  Een aantal bedrijven in onze regio werkt met gevaarlijke stoffen, zoals LPG, ammoniak en chloor. Dit soort stoffen gebruiken wij in ons dagelijks leven, maar ze zijn ook gevaarlijk omdat ze giftig, brandbaar of explosief zijn. Deze stoffen worden vervoerd over de weg, het spoor, via waterwegen en door buizen onder de grond.

 • Resultaten stellingen en vragenlijsten Landelijk Gebied

  (01-04-2016)

  Hoe zien Zoeterwoudenaren de toekomst van het landelijk gebied? In december 2015 konden belangstellenden tijdens inloopmomenten reageren op stellingen en vragenlijsten invullen. Benieuwd wat de resultaten zijn? Bekijk ze op www.watgaatergebeureninzoeterwoude.nl

 • Officiële opening Lagerberg- en Olivier B. Bommelbrug 7 april

  (31-03-2016)

  Op donderdag 7 april vindt de officiële opening van de Lagerberg- en Olivier B. Bommelbrug door wethouder Kees den Ouden plaats. De gemeente Zoeterwoude en aannemer Van der Ven nodigen u van harte uit bij deze opening aanwezig te zijn. Het programma begint om 15.00 uur.  De brug vormt de verbinding tussen het Weddepad en de Weipoortseweg in Zoeterwoude.

 • Attentie voor corrosie van gasleidingen!

  (31-03-2016)

  De gemeente Zoeterwoude is er door deskundigen op gewezen dat bij een aantal woningen in Zoeterwoude waarbij de gasleiding is gemonteerd in de kruipruimte, geconstateerd is dat de gasleiding is aangetast door corrosie. Het gaat met name om woningen gebouwd begin jaren ’70, bijvoorbeeld in de Westwoutwijk.

 • Constructieve reacties op Duurzaamheidsprogramma Zoeterwoude

  (24-03-2016)

  De gemeente Zoeterwoude wil naar een CO2-neutrale samenleving zonder afval. Hoe de gemeente dit wil bereiken staat in het concept-Duurzaamheidsprogramma 2016-2017. Dit concept heeft tot en met 21 maart ter consultatie gelegen. De gemeente heeft hierop veel reacties ontvangen die de komende tijd verwerkt gaan worden.

 • Laatste kans om als bewoner mee te doen met de isolatieactie!

  (21-03-2016)

  Bewoners uit de regio Holland Rijnland zijn de afgelopen periode uitgedaagd om samen met hun buren mee te doen met de regionale isolatieactie. Hierdoor konden kortingen tot 15% op de standaard isolatiekosten worden verkregen. Inwoners van Zoeterwoude komen bovendien in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie.

 • Een succesvol eerste jaar voor Sympany dankzij de inwoners van Zoeterwoude

  (11-03-2016)

  Sinds de start van de inzameling per oktober jl. doneerden de inwoners van Zoeterwoude 11.996 kilogram textiel in de textielcontainers van Sympany. Sympany bedankt hen voor deze mooie bijdrage aan de ruim 23 miljoen kilogram textiel die Sympany in heel Nederland over 2015 heeft ingezameld.

 • Opening steunpunt Zoeterwoude voor Elkaar - Dorp

  (10-03-2016)

  Op vrijdag 18 maart wordt om 15.30 uur het Steunpunt Zoeterwoude voor Elkaar (ZVE) - Dorp in het pand bij De Buren geopend. Iedere vrijdagmiddag is daar het Steunpunt ZVE van 14.00-16.00 uur geopend voor mensen met een hulpvraag. De doelgroep is zelfstandig wonende senioren en mensen met een lichte beperking.

 • Gemeente Zoeterwoude wil CO2-neutrale samenleving zonder afval

  (07-03-2016)

  De gemeente Zoeterwoude wil naar een CO2-neutrale samenleving zonder afval. Hoe de gemeente dit wil bereiken, staat in het concept-Duurzaamheidsprogramma 2016-2017, dat het college afgelopen week heeft vrijgegeven voor consultatie.

 • Regionale isolatieactie met burenkorting succesvol

  (03-03-2016)

  Onlangs is de isolatieactie van de gemeenten uit de regio Holland Rijnland van start gegaan. Inmiddels heeft het Duurzaam Bouwloket al vele aanmeldingen ontvangen en zijn de eerste afspraken om te isoleren ingepland.

 • Zeldzaam houten vlechtwerkconstructie gevonden in Barrepolder

  (01-03-2016)

  In de herfst van 2015 is tijdens een archeologisch onderzoek op het terrein van de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude een constructie gevonden van vlechtwerk. Deze vondst is bijzonder, omdat niet vaak zulke grote, goed bewaard gebleven houtstructuren worden gevonden.

Archief