U bent een starter als u voor het eerst een woning wilt kopen. Als starter kan de koopsom van uw woning hoger zijn dan het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U kunt dan geld lenen naast uw hypotheek. Zo vangt u het verschil tussen uw maximale hypotheek bedrag en de koopsom op.

Voor de Starterslening staat de rente 15 jaar vast. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Is uw inkomen na die 3 jaar gestegen? Dan moet u gaan aflossen. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar

Wilt u voor het eerst een woning kopen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een Starterslening.

Wat u moet weten

Een Starterslening is een tweede hypotheek die u afsluit voor de aankoop van uw woning. Naast de Starterslening sluit u dus ook een gewone hypotheek af bij een bank.

Gemeente Zoeterwoude heeft een fonds waaruit de leningen worden uitgegeven. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) beheert dit fonds.

Er is niet altijd voldoende geld in het fonds voor alle aanvragen. Dan geldt het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. De gemeente stelt enkele voorwaarden aan het verstrekken van de Starterslening en ook SVn hanteert enkele voorwaarden.

Voorwaarden

De gemeente Zoeterwoude stelt de volgende voorwaarden:

  • U bent in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar,
  • U staat ingeschreven in Zoeterwoude of u studeerde elders maar wilt nu graag terug naar Zoeterwoude.
  • De woning staat of wordt gebouwd in Zoeterwoude.
  • De kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning zijn niet hoger dan de NHG-grens van € 435.000 (prijspeil 2024).
  • U gaat de woning zelf bewonen.

Bovendien stelt het SVn voorwaarden:

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • De eerste hypotheek en de Starterslening worden verstrekt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
  • De hoogte van de Starterslening is maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 30.000.
  • Uw inkomen en de waarde van de woning zijn hoog genoeg in verhouding tot de lening en eventuele schulden die u al heeft.

Hoe werkt het?

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

1. U vult het digitale aanvraagformulier Starterslening in. De gemeente controleert of u voldoet aan haar voorwaarden. U ontvangt per post een toewijzing of een afwijzing.

2. Als u van ons de brief ‘toewijzing starterslening’ heeft ontvangen, kunt u de starterslening aanvragen op http://www.svn.nl/. U leest daar welke bijlagen u mee moet sturen.

SVn handelt uw aanvraag verder af. Als u alle documenten heeft ingeleverd en ze zijn inhoudelijk akkoord, dan ontvangt u van SVn een offerte of een afwijsbrief.