Proclaimer

De gemeente Zoeterwoude is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze toegankelijk, actueel en juist te houden en van de juiste informatie te voorzien.

Is bepaalde informatie voor u niet toegankelijk of komt u iets tegen wat niet juist of verouderd is? Dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Stuur een e-mail met uw vraag of opmerking naar communicatie@zoeterwoude.nl of bel ons op telefoon (071) 580 6300.

Melden van een datalek

Mocht u een datalek ontdekken, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Dit kan aan de balie, bij het Klantcontactcentrum via (071)5806300 of via: informatiebeveiliging@zoeterwoude.nl

Het kan ook gebeuren dat iemand anders gevoelige gegevens van รบ te zien krijgt. De gemeente neemt dan hierover contact met u op. Als dat nodig is kunt u daarna maatregelen nemen om te voorkomen dat u door dit datalek in de problemen komt. Bijvoorbeeld het laten blokkeren van uw bankrekening.

De gemeente heeft veel gegevens van haar inwoners. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Toch is het altijd mogelijk dat die gegevens in verkeerde handen vallen. Bijvoorbeeld doordat de laptop waarop die gegevens staan wordt gestolen of het systeem waarin ze staan wordt gehackt. De wet noemt dit datalekken.

Vanaf 1 januari 2016 moet de gemeente, en elke andere organisatie die persoonsgegevens bijhoudt, deze datalekken melden aan de toezichthouder: De Autoriteit Persoonsgegevens. Als deze instantie vindt dat een organisatie niet netjes met deze gegevens omgaat, kan het deze organisatie een boete geven.

De gemeente neemt deze regels serieus en let daarom extra op of er ergens binnen de gemeente een datalek is of is geweest. Dit lek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en natuurlijk zo snel mogelijk gedicht. Ook kunt uzelf getuige zijn van een datalek. Bijvoorbeeld als u aan de balie de formulieren van een vorige klant kan lezen.

Toegankelijkheid

Onze websites moeten voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, vastgesteld in de 'Web Content Accessibility Guidelines 2.0' (WCAG 2.0). Zodat de websites ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Toegankelijkheidsverklaring

Er wordt op het moment gewerkt aan een nieuwe site die aan alle eisen voldoet. Deze website gaat medio december gelanceerd worden. Aan de hand van deze nieuwe website wordt de toegankelijkheidsverklaring opgesteld.

Vervolg

Naast het verbeteren van de website zullen ook andere aspecten verbeterd worden. Denk hierbij aan de digitale formulieren. 

Planning

  • Verbeterde website: december 2020
  • Toetsen website op toegankelijkheid: januari 2021
  • Plaatsen toegankelijkheidsverklaring: februari 2021
  • Verbeteren van de toegankelijkheid van digitale formulieren: 2021