Weids Weids
Groen Groen
Ondernemend Ondernemend
Sociaal Sociaal
Lees voor

Internet


 

Debatavond omgevingsplan gemeente Zoeterwoude, kom jij ook?

Naar verwachting zal in 2019 de Omgevingswet in werking treden. De gemeente Zoeterwoude is daarom bezig met het vervangen van alle bestemmingsplannen door één omgevingsplan, hierbij begint de gemeente met het bestemmingsplan Landelijk Gebied.

> Lees verder

Inrichtingsplan Verde Vista Plas

In goed overleg met de bewoners van de ‘oude’ Stadhouderslaan is door een landschapsarchitect van Buro Lubbers een inrichtingsplan opgesteld voor de openbare ruimte van de nieuwe wijk Verde Vista Plas. De natuureilanden met wandelroute, het water, de natuurvriendelijke oevers, knotwilgen en ‘bij’vriendelijke beplanting zijn allemaal in overleg ontworpen.

> Lees verder

Wijzigingen ontwerp Westwout door grote opkomst inloopbijeenkomst 17 november

Op 17 november 2016 vond er een inloopbijeenkomst plaats die betrekking had op fase 1 en 2 van de wijk Westwout. De opkomst was zeer groot en dit heeft een hoop input en opmerkingen over het ontwerp opgeleverd. Dit heeft ertoe geleid dat het ontwerp op een aantal punten is gewijzigd. In de bijlage treft u de input en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst naar voren zijn gekomen. Hierin vindt u de nieuwe tekeningen en de opmerkingenlijst.

> Lees verder