Mogelijke fout in afrekening variabel deel afvalstoffenheffing

Vanaf deze week ontvangt u van de BSGR de afrekening van het variabele deel van uw afvalstoffenheffing. De gemeente registreert uw inworpen. Mogelijk is hier iets misgegaan. Als dat bij u het geval is, krijgt u binnen zes weken bericht. Lees hier meer

Coronamaatregelen

De Rijksoverheid heeft landelijke maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Zoeterwoude roept iedereen op zich aan alle maatregelen te houden.