Al lange tijd speelt de problematiek over verkeer op de Hoge Rijndijk. Er is al veel nagedacht en overleg gevoerd over oplossingen voor de korte en de lange termijn.  De oplossingen en maatregelen zijn ingewikkeld. Wij vinden het belangrijk dat er een integrale oplossing komt. We hebben een verkeerskundig adviesbureau in januari 2022 de opdracht gegeven om een ontwerp inclusief een planning en begroting te maken en dit af te stemmen met alle belanghebbenden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek maken we een plan voor de korte en lange termijn.Het plan wordt vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. Zij nemen hierover uiteindelijk het besluit en stellen het budget beschikbaar.

 

 

Resultaten enquête verkeersveiligheidsonderzoek Hoge Rijndijk

In februari is er een verkeersveiligheidsonderzoek Hoge Rijndijk geweest in de vorm van een online enquête. De enquête is door 267 bewoners ingevuld, bedankt daarvoor. Graag informeren wij u over de resultaten van de enquête.  

Resultaten en conlusie enquête verkeersveiligheidsonderzoek

De resultaten uit de enquête laten zien dat vrijwel het gehele traject van de Hoge Rijndijk als verkeersonveilig wordt ervaren. Daarnaast zijn er een aantal kruispunten / rotondes waar grotere concentraties van prikkers zijn geplaatst. Dat betekent dat deze punten als verkeersonveilig worden gezien door de respondenten. Uit het onderzoek blijkt dat de oorzaak van de verkeersonveiligheid een combinatie is van verkeersgedrag en de weginrichting. Het gevaarlijke rijgedrag kan een gevolg zijn van de onduidelijke weginrichting.

De verkeersonveiligheid bestaat volgens de respondenten vooral uit hardrijden, het negeren van de verkeersregels en het negeren van oversteekplaatsen. De veroorzakers van deze onveilige situaties zijn vooral personenauto’s, vrachtauto’s en landbouwverkeer. Uit het onderzoek blijkt dat de gedupeerden in de meeste gevallen fietsers en voetgangers zijn.

Plannen voor de lange en korte termijn

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek maken we een plan voor de korte en lange termijn. Aan de hand van de resultaten van de enquête en de analyse van eerder uitgevoerde tellingen en metingen stellen we een aantal varianten op voor de Hoge Rijndijk. Deze varianten worden opgesteld en beoordeeld door een verkeerskundig adviesbureau. Op basis van deze beoordeling wordt een ontwerpvoorstel gemaakt. Deze is naar verwachting in juni klaar. Als het ontwerpvoorstel klaar is  nodigen wij u uit om daarop te reageren.