Al lange tijd speelt de problematiek over verkeer op de Hoge Rijndijk. Er is ook al veel nagedacht en overleg gevoerd over oplossingen voor de korte en de lange termijn.  De oplossingen en maatregelen zijn ingewikkeld. Wij vinden het belangrijk dat er een integrale oplossing komt.

We nemen een projectleider Aanpak Veiligheid Hoge Rijndijk aan
De projectleider krijgt de opdracht om een ontwerp inclusief een planning en begroting te maken en dit af te stemmen met alle belanghebbenden. Wij verwachten dat de projectleider begin 2022 met deze opdracht kan starten. Het plan wordt vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. Zij nemen hierover uiteindelijk het besluit en stellen het budget beschikbaar.

Bewoners van Hoge Rijndijk 1 t/m 193 ontvingen een brief
Onder het kopje documenten op deze pagina kunt u de brief bekijken. Wanneer we op deze websitepagina nieuwe informatie plaatsen, ontvangen de bewoners opnieuw een brief.

Vrijdag 9 juli 2021 sprak de verkeerskundige met de Actiegroep Hoge Rijndijk

We spraken over de lange looptijd van het project en het uitblijven van acties vanuit de gemeente. De klachten hebben we samen tot vijf knelpunten samengevat:

  • Verkeersdrukte (veel verkeersbewegingen per dag);
  • Snelheid (hard rijden en geen handhaving door politie);
  • Geluidsoverlast;
  • Zwaar verkeer (vrachtverkeer en landbouwverkeer);
  • Inrichting van de weg.