In februari 2020 is een memo met aanpak (onder het kopje documenten kunt u de memo bekijken) aan het college en de gemeenteraad gestuurd. We bekijken nu welke punten we op korte termijn kunnen uitvoeren. Verder maken we een plan waarin we de Hoge Rijndijk als geheel aanpakken. Hiervoor vragen we budget in de begroting 2022. De gemeenteraad neemt uiteindelijk hierover een besluit.

Vrijdag 9 juli 2021 sprak de verkeerskundige met de Actiegroep Hoge Rijndijk

We spraken over de lange looptijd van het project en het uitblijven van acties vanuit de gemeente. De klachten hebben we samen tot vijf knelpunten samengevat:

  • Verkeersdrukte (veel verkeersbewegingen per dag);
  • Snelheid (hard rijden en geen handhaving door politie);
  • Geluidsoverlast;
  • Zwaar verkeer (vrachtverkeer en landbouwverkeer);
  • Inrichting van de weg.

Bewoners van Hoge Rijndijk 1 t/m 193 ontvingen een brief
Onder het kopje documenten op deze pagina kunt u de brief bekijken. Wanneer we op deze websitepagina nieuwe informatie plaatsen, ontvangen de bewoners opnieuw een brief.