De uitslagen (op partijniveau en op kandidaatsniveau) zijn op maandag 21 maart om 10:00 uur definitief vastgesteld in een openbare zitting van het centraal stembureau.

Hieronder vindt u de uitslag van de verkiezingen.

Uitslag:
Progressief Zoeterwoude: 5 zetels
CDA Zoeterwoude: 5 zetels
VVD Zoeterwoude: 2 zetels
Senioren Belangen Zoeterwoude: 1 zetel 

Het hoofd- c.q. centraal stembureau van Zoeterwoude stelde de definitieve uitslag vast van de verkiezing van de gemeenteraad. De heer A. Bax en mevrouw J.A. van Houten van het CDA hebben aangegeven dat zij de benoeming niet aannemen. De heer H.P. Olthof heeft de benoeming wel aangenomen en neemt de zetel in van de heer A. Bax.

Leden van de nieuwe gemeenteraad 


Progressief Zoeterwoude (PZ)

 • van Es, M. (Mike) (m)
 • Goossen, K.P. (Pieter) (m)
 • Oppe, M. (Milica) (v)
 • van der Poel, M.J. (Myrna) (v)
 • Valk, J.M. (Jos) (v)

CDA:

 • Coene - Beereboom, A.A.M. (Astrid) (v)
 • van der Hoeven, M.H. (Matthijs) (m)
 • van Mil, M.V.X. (Max) (m)
 • Olthof, H.P. (Paul) (m)
 • van Veen, J.C.M. (Sjaak) (m)

VVD:

 • de Lange - de Heiden, K. (Kitty) (v)
 • Paardekooper, M.J.P. (Mathieu) (m)

Senioren Belangen Zoeterwoude:

 • van der Kooi-van den Kolk, T.C. (Thea) (v)

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing