Verkiezingen Europees Parlement op 6 juni 2024

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. We kiezen dan de Nederlandse leden die ons de komende 5 jaar in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen.

Het Europees parlement heeft 751 zetels. Elk van de 27 lidstaten van de Europese Unie kiest daar een deel van. Hoe meer inwoners een land heeft, hoe meer zetels. In aanloop naar deze verkiezingen vindt u op deze pagina alle informatie.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Uiterlijk op donderdag 23 mei 2024. U ontvangt op uw woonadres in Zoeterwoude de stempas als u op de dag van de kandidaatstelling als kiesgerechtigde (23 april 2024) staat ingeschreven in Zoeterwoude.

Uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 ontvangt u de kandidatenlijsten. Op de achterkant van de kandidatenlijsten staat uitleg over stemmen.

Mag ik stemmen?

U mag voor de leden van het Europees Parlement stemmen als u 
 

 • Nederlander bent
 • Niet-Nederlandse inwoners die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar we EU burger zijn en zich hebben laten registreren als kiezer bij de gemeente
  18 jaar of ouder bent
 • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt, wat moet ik doen?

Als u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kan tot en met woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur op het gemeentehuis!

 • Neem uw identiteitsbewijs mee
 • Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden

Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.

Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezing eventueel maximaal 2 volmachtbewijzen
 • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn

Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Kan ik toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met:

 • een kopie van het proces-verbaal van de politie (als uw document gestolen is), of
 • een kopie van een verklaring van de gemeente of een proces-verbaal waarin de vermissing is vermeld (als u uw document kwijt bent)
 • Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan, zoals een NS-abonnement

Waar kan ik stemmen?

In Zoeterwoude kunt u stemmen in ieder willekeurig stembureau. Alle stembureaus zijn open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur op de volgende locaties:

Clubgebouw Scouting, Noordbuurtsehof 54 , 2381 GE Zoeterwoude (Dorp)
De Klaverhal, Hondsdrafweg 1, 2381 BZ Zoeterwoude (Dorp)
Muziekcentrum, Schenkelweg 6, 2381 AN Zoeterwoude (Dorp)
De Weipoort, Weipoortseweg 92 a, 2381 NJ Zoeterwoude
De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude (Rijndijk)
Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude (Rijndijk)

Op de stempas staat het stembureau in de buurt. Stem in een ander stembureau als het druk is in het stembureau bij u in de buurt. 

Stemmen voor personen met een lichamelijke beperking:
Kijk op : Waar is mijn stemlokaal - Zoeterwoude

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Kiezerspas 
Om uw stem in een andere gemeente uit te brengen heeft u een kiezerspas nodig. Dit kan:

 • schriftelijk uiterlijk maandag 3 juni 2024 door het mailen of opsturen van het Aanvraagformulier Stemmen in een andere gemeente. Dit staat op de website van de gemeente: www.zoeterwoude.nl/verkiezingen 
 • in het gemeentehuis uiterlijk woensdag 5 juni 2024 , 12:00 uur. Neem daarvoor uw identiteitsbewijs mee.

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Er zijn verschillende manieren om iemand anders voor u te laten stemmen. Iemand mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen, tegelijk met de eigen stem.

Iemand anders machtigen
Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen.

Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmacht stemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht
De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

1.Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
2. Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken
Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht
De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd of als u iemand wil machtigen die in een andere gemeente woont. Dit kan tot uiterlijk maandag 3 juni 2024. 

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met het formulier Aanvraagformulier schriftelijke volmacht. Dit staat op de website van de gemeente: www.zoeterwoude.nl/verkiezingen

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten
De persoon die u machtigt mag maximaal 2 volmachten per verkiezing. Hij/zij kan de volmachtstem alleen tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 6 juni 2024 in het buitenland en staat u ingeschreven in Zoeterwoude? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

- met een onderhandse volmacht;
- met een schriftelijke volmacht.

Mogen kiezers met een beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Aan mensen met een verstandelijke beperking kan er uitleg worden gegeven, buiten het stemhokje, over het gebruik van het stembiljet, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen. 
De leden van het stembureau controleren dat het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.

Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, wordt geholpen door een lid van het stembureau. 

Slechtzienden en blinden kunnen in Leiden stemmen

Op de locatie Stadskantoor (Achterzijde Centraal Station), Bargelaan 190, ook wel Level genoemd, kunnen blinden en slechtzienden stemmen met behulp van een stemmal en soundbox .

Hiervoor is wel een kiezerspas nodig. Inwoners van Zoeterwoude kunnen een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis van Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27, uiterlijk woensdag, 5 juni 2024, 12:00 uur. Neem daarvoor uw identiteitsbewijs mee.

Waarop kan ik stemmen?

Iedere woning in Zoeterwoude ontvangt uiterlijk 31 mei 2024 een overzicht van de kandidaten van de partijen die deelnemen aan de verkiezing.

Welke regels gelden voor aanplakborden?

Bij de komende verkiezingen worden er door de gemeente verkiezingsborden geplaatst die zijn voorzien van een poster van alle politieke partijen die meedoen met de verkiezingen. Hierdoor mogen de politieke partijen geen affiches plakken. 

De gemeente kan affiches verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen. Er staan verkiezingsborden op onderstaande locaties:

 • Dirk van Santhorstweg, kruispunt vanaf N206 Zoeterwoude Dorp
 • Watertje, in het centrum van Zoeterwoude Dorp
 • Doctor Kortmannstraat, kruispunt vanaf N206, Zoeterwoude Dorp 
 • Ommedijkseweg, kruispunt vanaf N11 naar Weipoort
 • Hoge Rijndijk, rotonde Oranjelaan, Zoeterwoude Rijndijk
 • Molentocht, Zoeterwoude Rijndijk
 • Burgemeester Smeetsweg, kuispunt Heineken, Zoeterwoude Rijndijk

  Regels voor banners:
  Deze worden alleen gedoogd tijdelijk voor de duur van één week bij Watertje, Santhorstweg en Oranjelaan. Voorwaarde is dat ze geen belemmering vormen voor het verkeer.

  Regels voor Billboards:
  Dit zijn vaste objecten en voor het plaatsen hiervan moet een vergunning worden aangevraagd via het omgevingsloket.

Meer informatie

Heeft u vragen over de verkiezingen?  Bel of mail ons: 071-5806300, verkiezingen@zoeterwoude.nl