Verkiezing  leden Tweede Kamer 22 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 kan in Zoeterwoude gestemd worden voor de leden van de Tweede Kamer.

In Nederland zijn verschillende soorten verkiezingen. Welke verkiezingen er aankomend zijn kun je lezen via Rijksoverheid.nl.

Onderstaand leest u meer over hoe het stemmen in de gemeente Zoeterwoude werkt.

Wanneer ontvang ik mijn stempas / oproepkaart?

Op uiterlijk dinsdag 31 oktober 2023 ontvangt u uw stempas / oproepkaart.

U ontvangt op uw woonadres in Zoeterwoude de stempas als u op of voor 9 oktober 2023 staat ingeschreven als inwoner van Zoeterwoude.

Uiterlijk vrijdag 17 november 2023 ontvangt u de kandidatenlijsten. Op de achterkant van de kandidatenlijsten staat een uitleg over hoe u kunt gaan stemmen in onze gemeente.

Mag ik stemmen?

U mag voor de leden van de Tweede Kamer stemmen als u

 • Nederlander bent
 • 18 jaar of ouder bent
 • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt, wat moet ik doen?

Als u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 21 november 12.00 uur bij de balie in het gemeentehuis!

 • Neem uw identiteitsbewijs mee
 • Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden

Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt? Dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) aanvragen.

Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezing eventueel maximaal 2 volmachtbewijzen
 • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn

Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Kan ik toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met:

 • een kopie van het proces-verbaal van de politie (als uw document gestolen is), of
 • een kopie van een verklaring van de gemeente of een proces-verbaal waarin de vermissing is vermeld (als u uw document kwijt bent)
 • Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan, zoals een NS-abonnement

Waar kan ik stemmen?

In Zoeterwoude kunt u stemmen in één van de onderstaande stembureaus. Alle stembureaus zijn open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. 

Clubgebouw Scouting, Noordbuurtsehof 54 , 2381 GE Zoeterwoude (Dorp)

De Klaverhal, Hondsdrafweg 1, 2381 BZ Zoeterwoude (Dorp)

Muziekcentrum, Schenkelweg 6, 2381 AN Zoeterwoude (Dorp)

De Weipoort, Weipoortseweg 92 a, 2381 NJ Zoeterwoude

De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude (Rijndijk)

Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude (Rijndijk)

Op de stempas staat het stembureau in de buurt. Stem in een ander stembureau als het druk is in het stembureau bij u in de buurt.

Stemmen voor personen met een lichamelijke beperking:

Kijk op: Waar is mijn stemlokaal - Zoeterwoude

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Om uw stem in een andere gemeente uit te brengen heeft u een kiezerspas nodig. Dit kan:

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Er zijn verschillende manieren om iemand anders voor u te laten stemmen. U mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen tegelijk met de eigen stem.

Iemand anders machtigen

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen.

Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmacht stemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Er zijn twee manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

 • Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
 • Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie) van uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent. De stempas is dan bezorgd nadat u van huis ging. Ook kunt u zo iemand machtigen die in een andere gemeente woont. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 17 november tot 12.00 uur.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met het formulier Aanvraagformulier schriftelijke volmacht

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee er namens u gestemd kan worden.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een geldig identiteitsbewijs (of kopie) mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit de enige manier om hun stem uit te brengen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal twee volmachten

De persoon die u machtigt, mag maximaal twee volmachten per verkiezing inleveren. Hij of zij kan de volmachtstem alleen tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 22 november in het buitenland en staat u ingeschreven in Zoeterwoude? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

Mogen kiezers met een beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Aan mensen met een verstandelijke beperking kan er uitleg worden gegeven, buiten het stemhokje, over het gebruik van het stembiljet. De kiezer moet vervolgens zijn stem alleen uitbrengen.

De leden van het stembureau controleren dat het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.

Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, wordt geholpen door een lid van het stembureau. Voor u geholpen wordt, stellen we een aantal gezondheidsvragen. Heeft u griepklachten? Bijf dan thuis en geef een machtiging af.

Slechtzienden en blinden kunnen in Leiden stemmen

Op de locatie Stadskantoor (Achterzijde Centraal Station), Bargelaan 190, ook wel Level genoemd, kunnen blinden en slechtzienden stemmen met behulp van een stemmal en soundbox .

Hiervoor is een kiezerspas nodig. Inwoners van Zoeterwoude kunnen een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis van Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 21 november, 12.00 uur. Neem daarvoor uw identiteitsbewijs mee.

Waarop kan ik stemmen?

Ieder huishouden in Zoeterwoude ontvangt voor 17 november één overzicht van de kandidaten en partijen die deelnemen aan de verkiezing.

Test je politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen: via de stemwijzer.

Welke regels gelden voor aanplakborden?

Politieke partijen kunnen hun affiches vanaf 6 weken voor de verkiezingsdag plakken op speciaal daartoe aangewezen aanplakborden. Voor het aanplakken van posters gelden de volgende regels:

 • 1 affiche per partij per aanplakbord.
 • Een affiche heeft maximaal A1 formaat (ongeveer 60 bij 85 centimeter).
 • Plak niet over andere affiches heen.
 • Gebruik een goede kwaliteit behangplaksel. Andere hechtmiddelen, zoals lijm, kunnen de borden beschadigen.

De gemeente kan affiches verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen. Er staan aanplakborden op onderstaande locaties:

 • Rotonde Hoge Rijndijk/Oranjelaan, Zoeterwoude Rijndijk
 • Watertje, in het centrum van Zoeterwoude Dorp

Regels voor banners:

Deze worden alleen gedoogd voor de duur van één week bij het Watertje, Santhorstweg en Oranjelaan. Op voorwaarde dat ze geen belemmering vormen voor het verkeer.

Regels voor Billboards:

Dit zijn vaste objecten en voor het plaatsen hiervan moet een vergunning worden aangevraagd via het omgevingsloket.

Meer informatie

Heeft u vragen over de verkiezingen?  Bel of mail ons: 071-5806300, verkiezingen@zoeterwoude.nl