De gemeente Zoeterwoude wordt bestuurd door een coalitie van CDA en VVD. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders adviezen van de gemeentesecretaris.


Burgemeester Fred van Trigt

Contactgegevens

Telefoonnummer: 071-5806312
E-mailadres: f.van.trigt@zoeterwoude.nl

Taken

 • Ambassadeur van Zoeterwoude
 • Algemene en Bestuurlijke Zaken (incl. integriteit)
 • Openbare Orde en Veiligheid (incl. ondermijning-informatie/digitale veiligheid-GHOR)
 • Personeel en Organisatie
 • Juridische Zaken
 • Regionaal gezondheidsbeleid (GR Hecht)
 • Communicatie-Participatie-Dienstverlening
 • Opvang Oekraïense ontheemden
 • Nieuwbouw Bernardusschool
 • Uitbreiding Het Avontuur


Wethouder Paul Olthof

1e loco-burgemeester

Contactgegevens

Telefoonnummer: 071-5806312
E-mail: p.olthof@zoeterwoude.nl

Politieke partij

Christen Democratisch Appèl

Taken

 • Financiën (incl. BSGR - control)
 • Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. grondbeleid)
 • Wonen
 • Bedrijfsvoering
 • Natuur - Landschap - Recreatie
 • Economie (incl. toerisme)
 • Landelijk gebied 


Wethouder Moniek van Sandick

2e loco-burgemeester

Contactgegevens

Telefoonnummer: 071-5806312
E-mail: m.van.sandick@zoeterwoude.nl

Politieke partij

Christen Democratisch Appèl

Taken

 • WMO - Welzijn - Ouderenbeleid
 • Participatie (Werk & Inkomen - Laaggeletterdheid)
 • Jeugd (incl. lokaal jeugdbeleid)
 • Lokaal gezondheidsbeleid
 • Onderwijs (incl. huisvesting)
 • Cultuur (incl. kunst - cultuurhistorisch erfgoed - bibliotheek)
 • Subsidiebeleid


Wethouder Angelique Beekhuizen

3e loco-burgemeester

Contactgegevens

Telefoonnummer: 071-5806312
E-mail: a.beekhuizen@zoeterwoude.nl 

Politieke partij

VVD

Wethouder

3e loco-burgemeester

Taken

 • Energietransitie (incl. Project Rijndijk van Gas Los - WarmtelinQ)
 • Duurzaamheid en Milieu (incl. ODWH)
 • Afval (incl. afvalbrengstation)
 • Openbare Ruimte/Werken
 • Verkeer - Vervoer - Waterstaat
 • Groene Hartbeleid
 • Landelijk gebied
 • Sport - Bewegen - Spelen
 • Herinrichting Hoge Rijndijk
 • Herinrichting Sportpark Haasbroek


Interim gemeentesecretaris Nanne Kramer

Contactgegevens

Telefoonnummer: 071-5806311

E-mailadres: t.n.kramer@zoeterwoude.nl