De gemeente Zoeterwoude wordt bestuurd door een coalitie van Progressief Zoeterwoude (PZ) en CDA. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders adviezen van de gemeentesecretaris.


Burgemeester Fred van Trigt

Taken

 • Ambassadeur van Zoeterwoude
 • Algemene en Bestuurlijke Zaken
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Dienstverlening
 • Communicatie & Participatie (incl. bedrijfsvoering/SP71)
 • Jeugd
 • RDOG
 • GHOR
 • Onderwijs (incl. huisvesting)
 • Handhaving

Contactgegevens

Telefoonnummer: 071-5806312

E-mailadres: f.van.trigt@zoeterwoude.nl


Wethouder Ton de Gans

1e loco-burgemeester

Taken

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Economie
 • Financiën (incl. grondbeleid en gemeentelijke accommodaties en gebouwen en BSGR)
 • Energietransitie (incl. Project Rijndijk van Gas Los)
 • Groene Hartbeleid
 • Afval

Contactgegevens

Telefoonnummer: 071-5806313

E-mailadres: a.de.gans@zoeterwoude.nl

Politieke partij

Christen Democratisch Appèl


Wethouder Ruud Bouter

2e loco-burgemeester

Taken

 • Leidse Regio
 • Ruimtelijk Beheer (Openbare Ruimte, Verkeer/Vervoer/Waterstaat)
 • Wonen
 • Cultuur, Sport en Recreatie
 • Welzijn, WMO, Werk & Inkomen en Ouderenbeleid
 • Duurzaamheid en Milieu (incl. ODWH)
 • Projectwethouder Haasbroek en Maatschappelijk Centrum Rijndijk

Contactgegevens

Telefoonnummer: 071-5806313

E-mailadres: r.bouter@zoeterwoude.nl

Politieke partij

Progressief Zoeterwoude


Gemeentesecretaris Wilma Zoetemelk-van der Hulst

Contactgegevens

Telefoonnummer: 071-5806311

E-mailadres: w.a.m.zoetemelk@zoeterwoude.nl