De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Zoeterwoude zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.

Lokale wet- en regelgeving

Gemeente Zoeterwoude publiceert alle lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl.
Zoek door de lokale wet- en regelgeving:

Beleid

Behalve verordeningen heeft gemeente Zoeterwoude ook beleidsregels, beleidsnota's en tarieventabellen:

Bezwaar en beroep

Besluiten van de gemeente worden genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dit moet binnen 6 weken. In het besluit zelf is vaak aangegeven of u bezwaar kunt maken.