De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Zoeterwoude zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.

Lokale wet- en regelgeving

Gemeente Zoeterwoude publiceert alle lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl.
Zoek door de lokale wet- en regelgeving:

Woo-verzoek

De Wet open Overheid geeft iedereen toegang tot publieke informatie. Vanaf 1 mei vervangt deze wet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Beleid

Behalve verordeningen heeft gemeente Zoeterwoude ook beleidsregels, beleidsnota's en tarieventabellen:

Bezwaar en beroep

Besluiten van de gemeente worden genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dit moet binnen 6 weken. In het besluit zelf is vaak aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Ter inzage

In onze officiĆ«le bekendmakingen staat soms vermeld dat er plannen of stukken ter inzage liggen of dat ze op onze website staan. Als er op dit moment plannen of stukken ter inzage liggen, kunt u deze hieronder online bekijken. Wilt u ze in het gemeentehuis bekijken? Bel ons dan op telefoonnummer 071-580 6300 voor een afspraak.

Bent u het niet eens met een plan, lees dan in de bekendmaking of en hoe u dit aan ons kunt doorgeven.