De Wet open Overheid geeft iedereen toegang tot publieke informatie. Vanaf 1 mei vervangt deze wet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Aanvraag

  • U  kunt een Woo-verzoek zowel schriftelijk als digitaal indienen. Wanneer u de aanvraag schriftelijk indient, stuurt u dit op naar Gemeente Zoeterwoude, postbus 34, 2381 ET Zoeterwoude
  • De gemeente kan een vergoeding (leges) vragen voor het verstrekken van kopie├źn, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Bij Woo-verzoeken die betrekkelijk gering zijn, zullen over het algemeen geen kosten in rekening worden gebracht.
  • De wettekst van de Woo kunt u onder andere inzien op www.overheid.nl.

Hoe werkt het?

U moet in uw verzoek duidelijk aangeven voor welke informatie u een verzoek indient. De gemeente moet binnen vier weken besluiten op uw Woo-verzoek. De gemeente mag de beslissing met maximaal twee weken uitstellen.

Vaak is informatie al openbaar en te vinden via de website of www.overheid.nl. Een Woo-verzoek is dan niet nodig