In 2022 gaat de Omgevingswet gelden

Dit is een nieuwe wet die gaat over alles wat je buiten om je heen ziet. Dit noemen we de ‘fysieke leefomgeving’. Het gaat dan bijvoorbeeld over waar er gebouwd mag worden, waar er natuur moet blijven of op welke plaats een winkel of bedrijf mag zijn. In de Omgevingswet staat dat de gemeente daar keuzes over moet maken. De gemeente doet dat met:

  • een omgevingsvisie
  • een omgevingsplan, en
  • door het afgeven van omgevingsvergunningen

We maken een omgevingsvisie over de toekomst van de gemeente

We vertellen in de omgevingsvisie hoe we omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld veranderingen bij boerenbedrijven, verandering van het klimaat, of het maken van duurzame energie. De omgevingsvisie moet in 2024 klaar zijn. Omdat veel veranderingen niet alleen voor de gemeente Zoeterwoude gelden, hebben we samen met andere gemeenten al nagedacht over de toekomst. Dit is opgeschreven in de Regionale agenda Omgevingsvisie 2040 “Hart van Holland”. U leest hier meer over op de pagina van de regionale omgevingsvisie.

In het omgevingsplan komen regels over de fysieke leefomgeving

Een omgevingsplan is een soort gemeentelijke wet. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. Iedereen moet zich daarna aan de regels houden die in het omgevingsplan staan. In het omgevingsplan staat ook of u ergens een omgevingsvergunning voor moet aanvragen. Alle regels over de fysieke leefomgeving staan straks in één omgevingsplan. Op dit moment maken we eerst een stukje van het omgevingsplan. We maken een omgevingsplan voor het landelijk gebied van Zoeterwoude. U kunt daar meer over lezen op de pagina over het omgevingsplan Landelijk gebied.

Met een omgevingsvergunning krijgt u toestemming voor een project

Dat kan een klein project zijn zoals het bouwen van een dakkapel of het kappen van een boom. Het kan ook groter zijn zoals het beginnen van een bedrijf. In het omgevingsplan staat of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Als de Omgevingswet gaat gelden, moeten wij omgevingsvergunningen snel verlenen. Het is daarom goed als u van tevoren al contact heeft gehad met mensen uit de omgeving. Om u daarbij te helpen hebben wij een hulpmiddel gemaakt. Dit heet het Handvat voor participatie.