In 2024 gaat de Omgevingswet gelden

In deze wet staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Daaronder vallen in ieder geval: het gebruik van de ruimte, wonen, openbare voorzieningen, milieu, natuur en water.  Het gaat dan bijvoorbeeld over waar er gebouwd mag worden, waar er natuur moet blijven of op welke plaats een winkel of bedrijf mag komen. In de Omgevingswet staat dat de gemeente daar keuzes over moet maken. In de Omgevingswet staan vier doelen centraal.

  1. Snellere en betere besluitvorming;
  2. ruimte voor maatwerk;
  3. de leefomgeving centraal; en
  4. de wetgeving is inzichtelijk en op elkaar afgestemd.

De gemeente Zoeterwoude krijgt zelf de mogelijkheid om invulling te geven aan deze doelen. De gemeente doet dat met:

  1. Een omgevingsvisie over de toekomst van de gemeente
  2. Een omgevingsplan met regels over de fysieke leefomgeving
  3. Het afgeven van omgevingsvergunningen

Omgevingsvisie over de toekomst van de gemeente   

We vertellen in de omgevingsvisie hoe we omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld veranderingen bij boerenbedrijven, verandering van het klimaat of het opwekken van duurzame energie. Nu de visie is vastgesteld, gebruiken we de visie ook in de praktijk. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn in Zoeterwoude, kijken we altijd of deze passen in de omgevingsvisie. Dit geldt voor grote projecten, maar bijvoorbeeld ook voor vergunningaanvragen die niet passen binnen de regels van een bestemmingsplan. In de omgevingsvisie is een kompas opgenomen dat helpt om alle voor- en nadelen van een plan te beoordelen. Zo zorgen we ervoor dat elk plan zoveel mogelijk bijdraagt aan de kwaliteiten die we voor de toekomst van Zoeterwoude belangrijk vinden.

De Zoeterwoudse omgevingsvisie bekijken? 

Ga naar www.zoeterwoude.nl/omgevingsvisie

In het omgevingsplan komen regels te staan over de fysieke leefomgeving 

Bij de start van de Omgevingswet worden onder meer de bestaande bestemmingsplannen en een verzameling regels van de landelijke overheid opgenomen in het omgevingsplan. Iedereen moet zich aan de regels houden die in het omgevingsplan staan. In het omgevingsplan staat ook of u ergens een omgevingsvergunning voor moet aanvragen. Alle regels over de fysieke leefomgeving staan straks in één omgevingsplan. We maken eerst een (deel) omgevingsplan voor het landelijk gebied van Zoeterwoude. U kunt daar meer over lezen op de pagina over het omgevingsplan Landelijk gebied.

Met een omgevingsvergunning krijgt u toestemming voor een project   

Dat kan een klein project zijn zoals het bouwen van een dakopbouw of het kappen van een boom. Het kan ook groter zijn, zoals het slopen en herbouwen van je woning of het bouwen van een bedrijfspand. In het omgevingsplan staat aan welke regels u moet voldoen.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft?     

Bekijk dan de vergunningchecker.

Heeft u hulp nodig?

Als u hier niet uitkomt, kunt u contact opnemen met Sylvana Ravensbergen van het Omgevingsloket. Zij is te bereiken via 06 – 43 465 960 of per e-mail via omgevingsloket@zoeterwoude.nl. Als de Omgevingswet ingaat, hebben wij een termijn van 8 weken om de vergunningaanvragen te behandelen. Om u zo goed mogelijk op weg te helpen, adviseren wij u om contact met ons op te nemen vóór u een aanvraag indient.

Betrek uw buren en omgeving 

Als u of een ontwikkelaar plannen maakt, dan moeten omwonende en bedrijven daar bij betrokken worden. Het is daarom goed als u van tevoren al contact heeft gehad met mensen uit de omgeving.

Bekijk het handvat voor participatie      

Om u daarbij te helpen, hebben wij een Handvat voor participatie. Zo komt niemand voor verrassingen te staan!

Vooroverleg, Intake en omgevingstafel

Vóór de officiële indiening van uw aanvraag, wordt uw plan besproken in 3 fases. Dit zijn het vooroverleg, de intaketafel en de omgevingstafel.

Omgevingsloket     

Bewoners en ondernemers kunnen straks via een landelijke website alle informatie vinden. Dit noemen wij het digitale omgevingsloket. Hierin vindt u alle regels over de fysieke leefomgeving in Zoeterwoude. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft en deze ook direct aanvragen.

Het nieuwe Omgevingsloket bestaat uit drie onderdelen

  1. Vergunningencheck: u kunt hier kijken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen voor uw project.
  2. Aanvragen van vergunningen: hier kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of melding doen.
  3. Regels op de kaart: op een digitale kaart ziet u welke regels er gelden op de gekozen locatie in de gemeente Zoeterwoude

Bouwen onder kwaliteitsborging

Samen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. 
Gaat u bouwen of verbouwen? Dan gaan de regels hiervoor veranderen. In sommige gevallen heeft u dan een vergunning nodig of moet u voor een bouwactiviteit en/of een omgevingsplanactiviteit een melding doen. Via het omgevingsloket kunt u dit nagaan. De bouwactiviteit bevat de technische eisen voor uw bouwwerk. Een voorbeeld van deze technische eis is dat uw bouwwerk veilig is en niet in stort. Dit noemen we ook wel constructieve veiligheid. Een kwaliteitsborger beoordeelt of uw bouwwerk voldoet aan deze technische eisen. Wanneer heeft u een kwaliteitsborger nodig? Deze heeft u bijvoorbeeld nodig als u een nieuw huis gaat bouwen of uw woning gaat vergroten met een dakopbouw of een bedrijfspand wilt realiseren. Bij uw gemeente dient u nog wel een melding te doen via het omgevingsloket.

Zoekt u een kwaliteitsborger voor uw project?    

Na invoering van de Wkb vindt u deze via het omgevingsloket. Tot die tijd kunt een kwaliteitsborger vinden via deze link.

Heeft u vragen over kwaliteitsborging? 

Bekijk dan de Helpdesk Bouwregelgeving.  zie Informatie initiatiefnemers van een bouwproject – Kwaliteitsborging voor het bouwen (stichtingibk.nl)

Meer informatie?

Met de Omgevingswet wordt de besluitvorming beter en sneller. Uw plan kan dan sneller gerealiseerd worden. Meer informatie vindt u op de website: Home - Aan de slag met de Omgevingswet.  Voor meer specifieke en inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Sylvana Ravensbergen via 06 – 43 465 960 of per e-mail via omgevingsloket@zoeterwoude.nl.