De gemeente Zoeterwoude is bezig met het maken van een omgevingsplan

We maken eerst een omgevingsplan voor het landelijke gebied. Dit doen we als proef. Daarna breiden we het omgevingsplan uit. Uiteindelijk moeten we één omgevingsplan hebben voor de hele gemeente.

Wij maken het omgevingsplan samen met u

Inwoners, bedrijven, verenigingen, enzovoort. Iedereen die in Zoeterwoude woont of werkt of er in zijn vrije tijd komt, kan te maken krijgen met regels uit het omgevingsplan. Daarom gaan wij bij het maken van het omgevingsplan met iedereen in gesprek. Wij hebben bijvoorbeeld een debatavond gehouden. Van deze avond is ook een videoverslag gemaakt. We hebben daarna ook gesproken over onderwerpen die u belangrijk vindt en waar u zich zorgen over maakt.

Een adviesbureau helpt ons bij het maken van het omgevingsplan

Dit adviesbureau heet “Rho adviseurs”. Het adviesbureau zorgt ervoor dat het omgevingsplan wordt gemaakt zoals in de regels van de Omgevingswet staat. Omdat de Omgevingswet een nieuwe wet is, doen we dat stapje voor stapje.

We hebben nu een eerste versie van de regels van het omgevingsplan

Dit noemen we de conceptregels. Binnenkort kunt u de conceptregels op internet bekijken. Wij horen dan graag wat u goed of minder goed vindt aan de conceptregels. We vinden het namelijk belangrijk dat u mee blijft denken over de regels die gaan gelden in uw omgeving.