De werkzaamheden van fase 1 (Commandeurshof, Burg. Doyerstraat en Burg. Slicherstraat) zijn gereed. Ook de rioolvervanging in fase 2 (Van Swietenstraat e.o.) is inmiddels afgerond. Nog voor de zomer van 2018 zal er een start gemaakt worden met de het aanbrengen van de definitieve inrichting. Deze werkzaamheden zullen ook na de bouwvak vakantie verder uitgevoerd worden. Een planning wordt door de aannemer nog opgesteld en de betrokken bewoners ontvangen hierover nog een brief van de gemeente. De planning zal ook op deze pagina beschikbaar komen.

Hieronder kunt u de tekeningen en eerder verstuurde brieven inzien.