De gemeente Zoeterwoude vervangt de riolering en bestrating in de wijk Westwout. Van de bestaande riolering is na onderzoek gebleken dat deze in de komende jaren vervangen moet worden. Het vervangen van de riolering biedt de gemeente tevens de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten en op hoogte te brengen.

Planning

De wijk Westwout wordt in 5 fases heringericht. Bij de uitwerking van iedere fase wordt  nader ingegaan op de precieze inrichting van de straten. De bewoners worden hierin betrokken en worden per fase uitgenodigd om mee te denken over het definitieve ontwerp.  De planning ziet er als volgt uit:

Vernieuwing speelplaatsen Westwout

Bewoners van de wijk Westwout hielpen actief mee bij het vaststellen van de plannen. Veel kinderen zagen mogelijke verbeteringen in de huidige speeltuinen. Het schoolplein van de voormalige Westwoutschool en Christus Dienaarkerk werd enorm gemist. Daarom geven we de bestaande speelplekken een nieuwe aantrekkelijke inrichting.

Commandeurshof

In de week van 8 november starten we met het opknappen van de speelplaats Commandeurshof. De speeltuin krijgt een voetbalveldje, een nestschommel en een leuke speelroute. Delen van de speeltuin worden opgehoogd en er komt nieuwe beplanting. 

Wapstraat

In de loop van 2022 volgt de vernieuwing van de speeltuin aan de Wapstraat. Ook hier komt een voetbalveldje en plaatsen we nieuwe speeltoestellen.

Kameleonlocatie

Ook de speeltuin op de Kameleonlocatie wordt opnieuw ingericht. We gaan aan de slag met de ingebrachte idee├źn en we sturen het conceptontwerp naar omwonenden. De reacties verwerken we bij het vastellen van het definitieve ontwerp.

Meer informatie

In de bestanden hieronder vindt u de bewonersbrief en de ontwerpen.