De gemeente Zoeterwoude vervangt de riolering en bestrating in de wijk Westwout. Van de bestaande riolering is na onderzoek gebleken dat deze in de komende jaren vervangen moet worden. Het vervangen van de riolering biedt de gemeente tevens de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten en op hoogte te brengen.

Planning

De wijk Westwout wordt in 5 fases heringericht. Bij de uitwerking van iedere fase wordt  nader ingegaan op de precieze inrichting van de straten. De bewoners worden hierin betrokken en worden per fase uitgenodigd om mee te denken over het definitieve ontwerp.  De planning ziet er als volgt uit:

Vernieuwing speelplaatsen Westwout

Bewoners van de wijk Westwout hielpen actief mee bij het vaststellen van de plannen. Veel kinderen zagen mogelijke verbeteringen in de huidige speeltuinen. Het schoolplein van de voormalige Westwoutschool en Christus Dienaarkerk werd enorm gemist. Daarom geven we de bestaande speelplekken een nieuwe aantrekkelijke inrichting.

Wapstraat

In de loop van 2023 volgt de vernieuwing van de speeltuin aan de Wapstraat. Ook hier komt een voetbalveldje en plaatsen we nieuwe speeltoestellen.

Kameleonlocatie/ Van Alkemadestraat

Het plan voor speelplek aan de Van Alkemadestraat is definitief. Op het concept-plan kregen wij 12 reacties. Zo werd door meerdere mensen gevraagd om meer zitplekken, een sluishekje om fietsers te weren en een hek langs het water. We hebben het originele plan op een paar onderdelen aangepast. De toestellen zijn ten opzichte van elkaar verschoven, waardoor het voetbalveld op een ruime plek komt te liggen. Zo zorgt het voetballen voor minder overlast.

Er is een extra picknickbank bijgeplaatst en het picknickveld is groter geworden. Hierdoor ontstaat er een fijne plek om elkaar te ontmoeten. Om ervoor te zorgen dat fietsers niet zomaar door de speelplek fietsen, plaatsen we een sluishekje op de dijk.

Meer informatie

In de bestanden hieronder vindt u bewonersbrieven en de ontwerpen.