De gemeente Zoeterwoude vervangt de riolering en bestrating in de wijk Westwout. Van de bestaande riolering is na onderzoek gebleken dat deze in de komende jaren vervangen moet worden. Het vervangen van de riolering biedt de gemeente tevens de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten en op hoogte te brengen.

Planning

De wijk Westwout wordt in 5 fases heringericht. Bij de uitwerking van iedere fase wordt  nader ingegaan op de precieze inrichting van de straten. De bewoners worden hierin betrokken en worden per fase uitgenodigd om mee te denken over het definitieve ontwerp.  De planning ziet er als volgt uit: