Als vervolg op de reconstructie van de fasen 1 en 2 in de wijk Westwout, worden nu de fasen 3 en 4 gelijktijdig opgepakt.

Als vervolg op de reconstructie van de fasen 1 en 2 in de wijk Westwout, worden nu de fasen 3 en 4 gelijktijdig opgepakt. Voor de inrichting van de gehele wijk is een ontwerp gemaakt, welke op een informatieavond in december 2014 is gepresenteerd. Informatie over de gehele wijk Westwout is te vinden op de pagina Herinrichting wijk Westwout.

De werkzaamheden zijn bijna klaar. Het riool is vervangen en de straten opgehoogd. In een aantal straten moet nog wat hersteld worden of bestrating iets opgehaald. Ook moeten een aantal straten nog hun definitieve inrichting krijgen. Rondom de nieuwbouw van de Ambachtshof, op de locatie van de voormalige Christus Dienaarkerk, hangt dit af van de voortgang van de bouw en de geplande oplevering. Nabij de ontwikkeling Westwoude, de voormalige school Westwout, zal de bestrating meegenomen worden in de volgende fase van de wijk. Meer informatie hierover staat op de pagina van Westwout fase 5.

Werkgebied

Hieronder ziet u welke straten in het project Westwout vallen. Fase 3 (geel) en 4 (groen) worden nu opgepakt. Fase 1 (rood) is gereed en fase 2 (oranje) is in uitvoering. Het riool in fase 2 is vervangen en de definitieve inrichting volgt nog in 2018.

Bijlagen