Als vervolg op de reconstructie van de fasen 3 en 4 in de wijk Westwout, wordt fase 5 nu opgepakt. Fase 5 is het laatste deel van de wijk Westwout. Hierin vallen de Ambachtsherenweg en de Burg. Wapstraat.

In deze straten zal het riool vervangen worden en wordt er een tweede riool, voor het regenwater aangelegd. Verder gaan we de straat herinrichten. Hij moet veiliger en groener worden. Als basis wordt ook in deze laatste fase het ontwerp uit 2014 gebruikt. Informatie over de gehele wijk Westwout is te vinden op de pagina Herinrichting wijk Westwout, zo ook het basis ontwerp. Wel gaan we kijken of het handiger en groener kan. Zo gaan we kijken naar de beste locaties voor snelheidsremmende maatregelen.

Wanneer het ontwerp klaar is, informeren we omwonenden en organiseren we een informatieavond. Uitvoering start naar verwachting 2021. Eerst moet de nieuwbouw van de Ambachtshof en Westwoude gereed zijn.

Presentatie video reconstructie westwout fase 5

Bekijk hier de online de presentatievideo.  

Globale werkgrens

Hieronder ziet u in blauw de globale werkgrens van het project. Ook het deel Ambachtsherenweg aan het eind nemen we verder mee in deze fase, evenals een stukje Veldzichtstraat.