Hebt u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskrediet via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Versoepelde Bbz vanaf 1 oktober 2021

De Tozo-regeling is gestopt op 1 oktober 2021. Hebt u nog financiële steun nodig? Er gold al een aangepaste Bbz-regeling voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021. Deze aangepaste regeling is door het kabinet verlengd tot 1 april 2022. De regels van het Bbz verschillen van de Tozo. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of uw bedrijf levensvatbaar is en of er meer personen ouder dan 21 jaar op uw adres wonen, waarmee u de bestaanskosten kunt delen.  

Tijdelijk aangepaste voorwaarden:
 • Er geldt geen vermogenstoets.
 • U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht voor maximaal 2 maanden.
 • De Bbz-uitkering wordt per hele kalendermaand vastgesteld (in plaats van per boekjaar).
 • De Bbz-uitkering is een gift (u hoeft deze niet terug te betalen).

Vanaf 1 april 2022 voeren we de Bbz-regeling weer uit zonder deze aanpassingen. Kijk voordat u een aanvraag indient op www.krijgikbbz.nl. Daar ziet u gelijk of u in aanmerking komt voor de Bbz.

Wanneer komt u in aanmerking voor het Bbz?

U kunt bijstand voor zelfstandigen aanvragen in de volgende situaties:

1. U zit als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen
Hebt u al langere tijd een eigen bedrijf en hebt u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

2. U wilt een bedrijf starten vanuit een uitkering
U kunt onder voorwaarden vanuit een uitkering starten met een zelfstandig beroep of bedrijf. Bekijk hiervoor de volgende links:

3. U bent wat ouder en hebt een niet-levensvatbaar bedrijf
Wanneer u vóór 1 januari 1960 bent geboren en een niet levensvatbaar bedrijf hebt, dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

4. U moet stoppen met uw bedrijf
Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is, dan kunt u een beroep doen op het Bbz voor een periodieke uitkering. Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • U bent zelfstandig ondernemer en u bent tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd.
 • Uw inkomen bedraagt niet meer dan het voor u geldende bijstandsuitkering. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
 • Uw bedrijf moet na bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van uw bedrijf.
 • U werkt als zelfstandig ondernemer minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf.
 • U woont in Nederland, uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u oefent uw zelfstandig beroep in Nederland uit.
 • Wanneer u uw bedrijf wilt beëindigen, moet u de aanvraag indienen vóórdat u met uw bedrijf stopt.
 • U hebt alle vereiste papieren en vergunningen.

Aanvragen financiële hulp voor zelfstandigen

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u een Bbz-uitkering/bedrijfskrediet voor zelfstandigen aanvragen. Wij adviseren eerst contact op te nemen met mevrouw Vera Austin, onze Bbz-consulente bij het IMK voor meer uitleg over de aanvraagprocedure. Dit om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Dit kan per mail via v.austin@imk.nl of telefonisch 06-43510194. Is er sprake van een financiële noodsituatie? Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen? Neem dan ook contact op met mevrouw Austin. Zij bespreekt met u de mogelijkheden. Het aanvraagformulier voor  de aangepaste Bbz-regeling van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 vindt u hier. Neem contact op met mevrouw Austin voor het normale aanvraagformulier Bbz.

Uw gegevens worden gecontroleerd

De gemeente (of het IMK) kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering hebt ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel hebt ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Hebt u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet verkeerde gegevens hebt verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en moet u de bijstand terugbetalen.