Hebt u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskrediet via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Wanneer komt u in aanmerking voor het Bbz?

U kunt bijstand voor zelfstandigen aanvragen in de volgende situaties:

1. U zit als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen
Hebt u al langere tijd een eigen bedrijf en hebt u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

2. U wilt een bedrijf starten vanuit een uitkering
U kunt onder voorwaarden vanuit een uitkering starten met een zelfstandig beroep of bedrijf. Bekijk hiervoor de volgende links:

3. U bent wat ouder en hebt een niet-levensvatbaar bedrijf
Wanneer u vóór 1 januari 1960 bent geboren en een niet levensvatbaar bedrijf hebt, dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

4. U moet stoppen met uw bedrijf
Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is, dan kunt u een beroep doen op het Bbz voor een periodieke uitkering. Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  • U bent zelfstandig ondernemer en u bent tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd.
  • Uw inkomen bedraagt niet meer dan het voor u geldende bijstandsuitkering. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
  • Uw bedrijf moet na bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van uw bedrijf.
  • U werkt als zelfstandig ondernemer minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf.
  • U woont in Nederland, uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u oefent uw zelfstandig beroep in Nederland uit.
  • Wanneer u uw bedrijf wilt beëindigen, moet u de aanvraag indienen vóórdat u met uw bedrijf stopt.
  • U hebt alle vereiste papieren en vergunningen.

Aanvragen financiële hulp voor zelfstandigen

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u een Bbz-uitkering/bedrijfskrediet voor zelfstandigen aanvragen. Wij adviseren u eerst een digitale check te doen via https://www.krijgikbbz.nl/. Komt u waarschijnlijk in aanmerking, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Vera Austin, onze Bbz-consulente bij het IMK voor meer uitleg over de aanvraagprocedure.

Dit kan per mail via v.austin@imk.nl of telefonisch 06-43510194. Is er sprake van een financiële noodsituatie? Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen? Neem dan ook contact op met mevrouw Austin. Zij bespreekt met u de mogelijkheden. 

 

Het aanvraagformulier vindt u hier:

Uw gegevens worden gecontroleerd

De gemeente (of het IMK) kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering hebt ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel hebt ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Hebt u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet verkeerde gegevens hebt verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en moet u de bijstand terugbetalen.