Hondenbezitters hebben een opruimplicht

Sinds 1 januari 2014 is er in Zoeterwoude een algehele opruimplicht van hondenpoep. Dit betekent dat hondenpoep opgeruimd moet worden door de eigenaar of de verzorger van de hond. De opruimplicht geldt overal, dus ook voor de groenstrook, berm of goot. De eigenaar of verzorger moet daarom meerdere zakjes mee hebben tijdens het uitlaten van de hond. Ook moet hij de zakjes kunnen laten zien als de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) hierom vraagt. De hondenpoep mag in een afgesloten zakje in elke gemeentelijke prullenbak worden weggegooid. U kunt het ook thuis weggooien.

Honden mogen niet loslopen binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom moet de hond dus aangelijnd zijn. Honden mogen niet komen op plekken die zijn ingericht als speeltuin, zandbak of speelveld en ook niet op plekken die door het college zijn aangewezen als ‘verboden voor honden’.

Buiten de bebouwde kom mogen honden wel loslopen

Hier geldt wel opruimplicht van hondenpoep. Het is daarnaast belangrijk om te voorkomen dat honden in particuliere weilanden poepen. Dit brengt namelijk risico's met zich mee voor de gezondheid van dieren die gras eten.

Wij adviseren hondenbezitters altijd voldoende zakjes mee te nemen en honden aan te lijnen

Zo voorkomen hondenbezitters een hoge boete.

Wat kunt u doen als u merkt dat anderen hondenpoep niet opruimen?

U kunt de mensen gewoon aanspreken op het feit dat zij de poep moeten opruimen. Dit werkt meestal het allerbeste. Daarnaast kunt u een melding doen.

Wilt u de regels over het uitlaten van honden nog eens nalezen?

De regels kunt u nalezen in de APV (Artikel 2:57 en 2:58 APV).  Overlast kunt u melden via een melding openbare ruimte.

Op het Spoorpad en op het speelveld aan het Molenpad mag uw hond loslopen

Deze plekken zijn zo ingericht dat uw hond op een veilige manier kan loslopen. Er zijn hier voldoende prullenbakken om de hondenpoep op te ruimen.