Wilt u in Zoeterwoude een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

Wanneer is een evenementenvergunning nodig?

  • Het gaat om bijvoorbeeld een feest, een herdenking, show of rommelmarkt
  • Er kunnen meer dan 60 bezoekers komen
  • Het evenement kan op meerdere plekken tegelijkertijd zijn
  • Het evenement kan langer dan een dagdeel duren
  • Het evenement is op of langs de openbare weg
  • Het is nodig de straat af te sluiten voor het evenement
  • De hulpdiensten  kunnen door het evenement belemmerd worden
  • Er kan sprake zijn van geluidhinder
  • Het kan zijn dat er  tenten, springkussens, bars, mobiele wc's en dergelijke geplaatst worden

De gemeente beoordeelt de vergunningsaanvraag onder meer op: veiligheid, bereikbaarheid, de aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek.

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken.

Extra voorwaarden veiligheidsregio

Organiseert u een grote en/of risico volle evenement zoals bijvoorbeeld een tentfeest of het Dorpsfeest? Vul dan het Aanvraagformulier evenement Veiligheidsregio Hollands Midden (PDF) in. De risico’s worden bepaald aan de hand van de risicoscan. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voorafgaand aan het evenement ingediend zijn.

Kosten

Voor de evenementenvergunning betaalt u geld. De kosten zijn afhankelijk van het soort evenement.