In Zoeterwoude kunt u stemmen op zeven locaties. Op woensdag 22 november kunt u op de onderstaande locaties uw stembiljet(ten) inleveren. Stem bij een stembureau bij u in de buurt. Deze staat op uw stempas aangegeven. Mocht deze locatie erg druk zijn? Zoek dan een ander stembureau op.

  • Clubgebouw Scouting, Noordbuurtsehof 54, 2381 GE Zoeterwoude (Dorp)
  • De Klaverhal, Hondsdrafweg 1, 2381 BZ Zoeterwoude (Dorp)
  • Muziekcentrum, Schenkelweg 6, 2381 AN Zoeterwoude (Dorp)
  • De Weipoort, Weipoortseweg 92 a, 2381 NJ Zoeterwoude
  • De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude (Rijndijk)
  • Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude (Rijndijk)

Stemmen voor personen die slechthorend of doof zijn

Voor kiezers die doof of slechthorend zijn kan een tolk Nederlandse gebarentaal op afstand een uitkomst bieden. U kunt om de tolk op afstand vragen op ieder stembureau in Zoeterwoude. Bij de stembureauleden kunt u aangeven een tolk te willen inschakelen. Via de telefoon van de leden wordt een gesprek gestart. De tolk vertaalt alles wat er in Nederlandse Gebarentaal gezegd wordt naar gesproken Nederlands en andersom.

Stemmen voor mensen met een lichamelijke beperking

Voor kiezers die slecht kunnen zien is er op ieder stembureau in Zoeterwoude een grote loep met verlichting aanwezig.

Alle stembureaus, behalve stembureau De Weipoort, zijn toegankelijk voor rolstoelen en zijn voorzien van een gehandicaptenparkeerplaats.

Personen die hun wil kenbaar kunnen maken mogen de hulp van een stembureaulid vragen. Bij het invullen van het stembiljet mag een eigen begeleider niet mee het stemhokje in.

Mocht u meer informatie over de verkiezingen willen? Bezoek dan onze webpagina: www.zoeterwoude.nl/gemeenteraad-en-bestuur/verkiezingen