Kunt u op 6 juni 2024 niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen
U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

Via uw stempas (onderhandse volmacht)

  • Vraag iemand die ook in Zoeterwoude woont om voor u te stemmen.
  • Vul de achterkant van uw stempas in. U ontvangt uw stempas 3 weken voor de verkiezingsdag.
  • U en de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening.
  • De persoon die voor u stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem.
  • Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien.

Via schriftelijke volmacht
Bent u langere tijd niet in Nederland? Of wilt u iemand machtigen die niet in Zoeterwoude woont? Dan kunt u een schriftelijke volmacht gebruiken. U kunt de schriftelijke volmacht aanvragen voordat u uw stempas heeft. Woont u op 23 april 2024 in Zoeterwoude? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen. De gemeente neemt uw aanvraag na 23 april 2024 in behandeling. Zij kan dan controleren of u kiesrecht heeft voor deze verkiezing.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met het formulier Aanvraagformulier schriftelijke volmacht.

Of haal het formulier op bij de receptie van het gemeentehuis (Noordbuurtseweg 27). U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten allebei een handtekening.

U kunt het ondertekende formulier:

  • inscannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@zoeterwoude.nl.
  • per post sturen naar: Gemeente Zoeterwoude, afdeling verkiezingen, Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude
  • inleveren bij de receptie van het gemeentehuis (Noordbuurtseweg 27). Als u het formulier aan de balie inlevert, laat u uw geldige identiteitsbewijs zien. Alleen de volmachtgever (de persoon die iemand toestemming geeft) kan het formulier inleveren.

Formulier op tijd versturen

  • Verstuurt u het formulier per e-mail of per post? Dan moet het op zijn laatst op maandag 3 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn.
  • Levert u als volmachtgever het formulier in aan de balie? Dit kan tot maandag 3 juni 2024, 17.00 uur.

Na uw aanvraag
Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de persoon die voor u stemt een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Contact
Heeft u vragen over de volmacht? Stuur een e-mail naar verkiezingen@zoeterwoude.nl of bel naar (071) 580 6300.