De Jongerenadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat om het jeugdbeleid van de gemeente.
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen

  • Recreatie en vrijetijdsbesteding voor jongeren, o.a. sport, ontmoetingsplekken en speelgelegenheden (zoals skatepark, jeugdhonk, trapveldjes)
  • Activiteiten en voorzieningen voor de jeugd die er nog niet zijn, maar wel moeten komen
  • Aanpak van knelpunten met de jeugd in de openbare ruimte, is er overlast op een bepaalde plek en hoe pakken we dat aan?
  • Sociaal culturele activiteiten voor jongeren

De JAR kan een werkgroep instellen om een bepaald onderwerp verder uit te diepen.
De JAR wil weten wat de Zoeterwoudse jeugd wil. De deelnemers komen immers op voor de belangen van de gehele Zoeterwoudse jeugd, zodat er bij (nieuwe) activiteiten voor de jeugd rekening wordt gehouden met hun voorkeuren en wensen. De JAR treedt op als contactpersoon namens de jongeren.
De JAR wil jongeren stimuleren mee te doen aan overleg over onderwerpen die voor jongeren binnen de gemeente belangrijk zijn. De deelnemers zorgen ervoor dat er overleg plaatsvindt tussen jongeren en anderen die met dezelfde onderwerpen te maken hebben door middel van een platformfunctie. Zij onderhouden hiervoor contact met de Zoeterwoudse jongeren van 11 tot 19 jaar via scholen, bibliotheken, Utopia, De Eendenkooi, Ons Huis, kerken, sportverenigingen, scouting en andere verenigingen en instellingen die met de jeugd te maken hebben.

Bereikbaarheid

Via onderstaand formulier kan je contact opnemen met de jongerenadviesraad.

Wilt u iemand nomineren voor het Jongerencompliment ga dan naar: https://www.zoeterwoude.nl/actueel/vrijwilligerswaardering-en-jongerencompliment