De Zoeterwoudse Omgevingsvisie

Zoeterwoude groeit. Dat vraagt om keuzes op het gebied van wonen en het opwekken van energie. Over hoe we omgaan met ons landschap en wat dat betekent voor onze gezondheid. Om dit allemaal de juiste plek te geven, werkt de gemeente Zoeterwoude aan de Zoeterwoudse omgevingsvisie. Die beschrijft wat we belangrijk vinden voor het gebied waarin we wonen, werken en recreëren.

Mensen konden reageren op de ontwerp-omgevingsvisie

In 2021 hebben veel inwoners, ondernemers en organisaties meegedacht over de omgevingsvisie. Via een dorpstour, enquêtes en interviews gingen we in gesprek over onze kernwaarden en wat we belangrijk vinden voor de toekomst. Met de resultaten van deze gesprekken hebben we een ontwerp-visie gemaakt.

De ontwerp-omgevingsvisie is ter visie gelegd van 8 maart tot en met 19 april 2022. Daarnaast organiseerden we een aantal activiteiten om de ontwerp-omgevingsvisie toe te lichten en reacties op te halen:

  • Een tweede enquête van het inwonerpanel.
  • Een ronde met de bakfiets in Zoeterwoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Dorp.
  • Een inloop voor inwoners in De Eendenkooi.
  • Een bijeenkomst voor (lokale) organisaties.
  • Een online gesprek met regionale partijen.
  • Een activiteit met kinderen op de basisscholen.

Vervolg

Vanuit de zienswijzen en de inbreng uit het participatieproces kijken we nu wat er aangepast moet worden in de omgevingsvisie. Alle zienswijzen en een overzicht van de aanpassingen staan in de Nota van Beantwoording. De gemeenteraad gaat een definitief besluit nemen over de Zoeterwoudse Omgevingsvisie. De gemeenteraad bespreek de Zoeterwoudse Omgevingsvisie eerst tijdens de Voorronde van het Open Huis op 30 juni. Het definitieve besluit wordt dan genomen tijdens de raadsvergadering op 8 september.

Documenten

De omgevingsvisie, het definitieve logboek en de Nota van Beantwoording zijn te bekijken op de website van de gemeenteraad via deze hyperlink: Agenda van de Voorronde van het Open Huis

De stukken zijn daar te vinden bij agendapunt 3.

Veel gestelde vragen