In het kader van de voorbereiding op de komst van de omgevingswet in 2021 zijn wij begonnen met het maken van een omgevingsvisie. In deze visie wordt op hoofdlijnen beschreven wat we in Zoeterwoude op lange termijn willen bereiken en verbeteren voor een goede, gezonde en veilige leefomgeving. Voor het opstellen van deze eerste versie maken we gebruik van de resultaten van de enquĂȘte uit 2015, van alle inbreng tijdens de inloopmomenten en de debatavond in 2015, 2016 en 2017 en vragen we aan een aantal samenwerkingspartners zoals de omgevingsdienst, veiligheidsregio, het hoogheemraadschap en de GGD om mee te schrijven.

In de omgevingsvisie zal steeds onderscheid gemaakt worden tussen verschillende gebieden binnen de gemeente. De opgaven voor het landelijk gebied zijn namelijk niet altijd dezelfde als voor een woonwijk of bedrijventerrein. Ook bij het opstellen van de omgevingsvisie willen wij iedereen blijven betrekken.  Binnenkort zullen wij  de eerste conceptteksten online zetten.