De omgevingswet, die in 2022 in werking treedt, bepaalt dat elke gemeente één omgevingsplan heeft waarin alle regels opgenomen worden die gaan over de fysieke leefomgeving. Wij zijn begonnen met een pilot omgevingsplan en hebben er voor gekozen om deze vooralsnog te maken voor het landelijk gebied. Het platteland in Nederland verandert namelijk en ook in Zoeterwoude zal het landelijk gebied er over 25 jaar anders uitzien. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol en de vraag naar bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen neemt toe. Agrariërs willen op grotere schaal produceren en innoveren om te kunnen concurreren. Tegelijkertijd ontstaan juist kleinschalige, lokale initiatieven van ondernemers en inwoners. Agrarische bedrijven krijgen steeds vaker andere functies: bijvoorbeeld als horeca, bed & breakfast, workshopruimte of minicamping.

Het belang van een divers recreatieaanbod neemt toe. Maar het is ook belangrijk dat de natuur hersteld en beschermd wordt. En ondertussen hebben we te maken met bodemdaling en wateroverlast. De belangen van al die functies kunnen botsen. Hoe gaan we hiermee om? En welke rol kunnen inwoners, bedrijven en de gemeente hierbij spelen?

In het omgevingsplan komen zowel regels over ruimtelijke ordening, veiligheid, gezondheid en milieu etc. Omdat wij ook de inwoners ondernemers en overige gebruikers van het landelijk gebied willen betrekken bij het maken van het omgevingsplan hebben wij een aantal  inloopmomenten georganiseerd en zijn wij met belangenverenigingen/-organisaties en overheidsinstellingen in overleg getreden en hebben we een debatavond gehouden.

Onlangs hebben wij adviesbureau Rho opdracht gegeven om ons te begeleiden bij de volgende fase. We gaan nu de verzamelde informatie vertalen (juridische) regels van een omgevingsplan. Het is daarbij ook mogelijk dat we over bepaalde onderwerpen juist  geen regels meer opnemen. Want onze bedoeling blijft om zo min mogelijk regels op te nemen. Wij willen alle belanghebbenden  (inwoners, bedrijven, belangenorganisatie, etc.)  blijven betrekken bij het opstellen van het omgevingsplan. Wij zullen dus, ook via deze website en het online platform, de eerste concepten delen, zodat iedereen mee kan blijven denken over het omgevingsplan.