Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Zoeterwoude mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Het omgevingsplan kunt u inzien op de website van het omgevingsloket.

Wat is een omgevingsplan?

Het omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente heeft 1 omgevingsplan onder de Omgevingswet.

  • In het omgevingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het omgevingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.
  • Iedereen moet zich aan het omgevingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Omgevingsplan van rechtswege: tijdelijk en nieuw deel

Als de Omgevingswet in werking treedt, heeft iedere gemeente direct een omgevingsplan van rechtswege.

Omgevingsplan bestaat uit tijdelijk en nieuw deel

Het tijdelijk deel van het omgevingsplan bestaat uit:

  • (ruimtelijke) regels uit verschillende vervallen instrumenten, zoals bestemmingsplannen
  • rijksregels over activiteiten (aangeduid als de bruidsschat)

Het nieuwe deel van het omgevingsplan is eerst nog leeg, met uitzondering van eventuele voorbereidingsbesluiten op basis van het overgangsrecht. De regels in het nieuwe deel komen deels tot stand door bestaande regels uit het tijdelijk deel om te zetten naar het nieuwe deel. Daarnaast neemt de gemeente in het nieuwe deel nieuwe regels op voor ruimtelijke ontwikkelingen en beleid. Het wijzigingen/vaststellen van het nieuwe deel van het omgevingsplan kan ook thematisch gebeuren. Deze overgangsfase duurt tot eind 2031.

Omgevingsplan in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

De regels uit het omgevingsplan kunt u vinden in het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): Regels op de kaart.

Aanvraag tot wijziging van het omgevingsplan

Het is onder de Omgevingswet mogelijk om een aanvraag tot wijziging van het omgevingsplan in te dienen. Voor meer informatie kunt u de volgende link aanklikken: Aanvraag tot wijziging van het omgevingsplan | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Het gaat over schade boven het normale maatschappelijke risico en het bedrijfsrisico die iemand onevenredig zwaar treft. Directe schade is het gevolg van inperking van bestaande rechten van de eigenaar. Indirecte schade wordt veroorzaakt door activiteiten in de omgeving.

 

Heeft u nog vragen?

Voor meer specifieke en inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Sylvana Ravensbergen via 06  43 465 960 of per e-mail via omgevingsloket@zoeterwoude.nl.