De gemeente Zoeterwoude vervangt de riolering en bestrating in de wijk Vogelweide. Van de bestaande riolering is na onderzoek gebleken dat deze in de komende jaren vervangen moet worden. We leggen ook een apart regenwaterriool aan. Het vervangen van de riolering biedt de gemeente tevens de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten en op hoogte te brengen.
Zodra een concept ontwerp van de openbare ruimte klaar is, worden omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Globale werkgrens

Hieronder ziet u in zwart de globale werkgrens van het project.