De regio Holland Rijnland heeft de ambitie om in 2050 een energie­neutrale regio te zijn. Om dit te realiseren heeft de regio zichzelf als doel gesteld om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken in de gebouwde omgeving (Holland Rijnland, 2017).

De gebouwde omgeving, bestaande uit alle woningen en utiliteitsgebouwen, is in Nederland de sector met het hoogste energieverbruik. Het grootste deel van de CO2-uitstoot binnen deze sector wordt veroorzaakt door het aardgasverbruik ten behoeve van de verwarming en warmtapwater van de panden (de warmtevoorziening). Nederland heeft zichzelf als doel gesteld dat in 2050 de gebouwde omgeving klimaatneutraal moet zijn (SER, 2013) en het regeerakkoord stelt dat in Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% dient te zijn gedaald (Rijksoverheid, 2017). Woningen en utiliteit mogen dan geen CO2 meer uitstoten. De regie voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, met de warmtevoorziening als belang­rijkste component, is door de Rijksoverheid belegd bij gemeenten.

Om de warmtetransitie op gang te brengen, hebben het Rijk, de provincie en de gemeenten gezamenlijk afgesproken dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte (ook wel warmteplan genoemd) heeft opgesteld.