Denkt u mee over een aantrekkelijk en duurzaam dorpscentrum?

Beste ondernemers, bewoners en gebruikers van het dorpscentrum,

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken, gesprekken en enquêtes gehouden over het dorpscentrum van Zoeterwoude. We hebben alle uitkomsten bekeken en op een rijtje gezet. Hieruit blijkt dat er kansen zijn, maar ook knelpunten. Dat er vragen zijn en ook opmerkingen.

Wij gaan graag met u in gesprek over een aantrekkelijk en duurzaam dorpscentrum
Samen kunnen we alle vraagstukken een plekje geven. Door met elkaar in overleg te gaan, kaders te bepalen én te ontwerpen geven we het dorpscentrum een “boost”.

Om dit te begeleiden hebben we Suzanne van der Bruggen van Ingenieursbureau Plein Civiel gevraagd ons te helpen. We willen uiteindelijk een ontwerp maken voor het Dorpscentrum en omgeving waarin groen, parkeren, ondernemen, recreëren, wonen en verkeer een plek krijgt.

Vóór de zomer bieden we het ontwerp aan het college aan
Na goedkeuring van het college kan het ontwerp naar de raad en kunnen we een uitvoeringsplanning voorstellen. Dat betekent dat we direct van start gaan.

Mail mij gerust bij vragen
Heeft u na het lezen van deze mail nog vragen? Stel ze gerust. U kunt contact opnemen met Laura Brobbel via l.brobbel@zoeterwoude.nl

Gemeenteraad stelt bestuursopdracht “Vitaal dorpscentrum” vast (09-03-2022)

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht “Vitaal dorpscentrum” vastgesteld. De raad koos voor het scenario waarbij de gemeente gaat faciliteren, stimuleren en reguleren.

De gemeente geeft de openbare ruimte een extra boost door een gezellig dorpsplein te creëren waar het prettig vertoeven is. Onder de openbare ruimte valt hierbij parkeren, groen, de milieustraat aan de Loethe en de inrichting van het marktplein. Een verkeersplan zorgt voor goede begeleiding van gemotoriseerd verkeer. De stedenbouwkundige schetst een breed gedragen, eenduidig beeld voor de bestaande gevels. Op verzoek van eigenaren is het onderzoeken van het toevoegen van extra verdiepingen en het uitbreiden van vierkante meters winkeloppervlak hierbij een optie. We bekijken of de locatie van het voormalige Chinese restaurant als financiële drager kan dienen. Ontwikkelingen worden verder aan de markt over gelaten. 

Op dit moment doen wij vooronderzoek en richten we een projectteam in. Uitvoering van de bestuursopdracht vindt plaats in 2022.

Aanleg parkeerplaatsen langs het dorpsplein (25-11-2021)

Donderdag 25 november start de aanleg van vier parkeerplaatsen in het dorpscentrum. De werkzaamheden duren enkele dagen. Voor deze parkeerplaatsen stellen we een blauwe zone in. Dat betekent dat u op de parkeerplaatsen maximaal 30 minuten mag parkeren. Hiermee voorkomen we langdurig parkeren langs het dorpsplein. Vergeet dus niet uw blauwe parkeerschijf zichtbaar neer te leggen in uw auto.

Stand van zaken actieplan Centrum Zoeterwoude-Dorp

Sinds 2017 werken we samen met ondernemers, eigenaren en bewoners aan het actieplan voor een sterk en toekomstbestendig dorpscentrum. In 2020 is de afronding van het project niet gegaan zoals we dat voor ogen hadden.  De resultaten van bijvoorbeeld het bewonersonderzoek en het parkeeronderzoek hadden we graag gedeeld tijdens een fysieke bijeenkomst. Helaas is dat door corona nog steeds niet mogelijk. Daarom delen we deze uitkomsten nu digitaal. We plaatsen alle informatie op deze pagina. Ook plaatsen we het in de nieuwsbrief die de ondernemers en bewoners in het centrum ontvangen.

Terugblik online “vragenuur” woensdag 9 juni 2021

Woensdagavond 9 juni 2021 spraken twaalf bewoners, ondernemers, pandeigenaren en raadsleden elkaar tijdens het online vragenuur met wethouder Ton de Gans en projectleider Sander de Koster. In een kritisch maar open gesprek werd er vooral gesproken over het aanleggen van vier parkeerplaatsen op het dorpsplein. De vragen die vooraf per mail en telefonisch en tijdens het online vragenuur zijn gesteld zijn samengevat in “Vragen en antwoorden dorpscentrum”. Deze zijn te vinden onder 'Documenten'.

We leggen enkele parkeerplaatsen langs het dorpsplein aan

De gemeenteraad heeft in een (unaniem aangenomen) motie op 12 november 2020 opdracht gegeven voor het aanleggen van parkeerplaatsen langs het dorpsplein. Deze worden zo snel mogelijk aangelegd, uiterlijk in de zomer van 2021. Er is  plaats voor drie tot vier parkeervakken. De motie van de raad vindt u onder Documenten.

We gaan aan de slag met het groen en de aankleding van het dorpsplein

We horen van inwoners en ondernemers dat sfeer en aankleding van het dorpsplein mist. We onderzoeken of dit door het aanbrengen van meer en beter groen verbetert. Dat biedt ook de mogelijkheid om het kunstwerk “de Stier” mooier in te passen op het plein. Ook bekijken we of we het plein meer sfeer kunnen geven rondom de feestdagen. Dat doen we in overleg met de winkeliers.

Wij delen de resultaten van bewonersonderzoeken graag met u

Het presenteren van de resultaten lukte niet in een fysieke bijeenkomst.  Omdat de onderzoeken al van december 2019 (online enquête) en maart 2020 (passantenonderzoek) zijn, kiezen we ervoor ze nu digitaal te delen.  De rapportage vindt u onder Documenten.

Conclusies van het onderzoek onder bewoners

Op basis van het online onderzoek en het passantenonderzoek zien we het volgende:

 • Wens voor (afhaalfunctie) horeca in het centrum
 • Herontwikkeling dorpsplein met functie voor horeca eventueel in combinatie met woningen
 • Herinrichting Dorpsplein met als uitgangspunten:
  • Weekmarkt uitbreiden en opstelling richting winkels
  • Mogelijkheid meer evenementen op het Dorpsplein
  • Geen parkeren op het Dorpsplein
  • Aantrekkelijker inrichting openbare ruimte qua bestrating, groen en bankjes