Energiecoöperatie Rijnland Energie en Eneco onderzoeken samen de mogelijkheid om windturbines te bouwen in de Grote Polder langs de A4 en N11. Zij hebben een uitnodiging gestuurd voor een online informatiebijeenkomst op 7 en 9 december 2021. Meer informatie hierover staat op de website van Eneco: www.eneco.nl/windzoeterwoude

De gemeente ondersteunt dit onderzoek

We hebben namelijk afgesproken dat we de komende jaren heel veel extra duurzame energie gaan opwekken. We hebben daarvoor ook zoekgebieden aangewezen. Deze afspraken hebben we gemaakt met andere gemeenten, de provincie, het hoogheemraadschap en netbeheerder Liander. De afspraken staan in de Regionale energiestrategie (RES). De kaart met zoekgebieden voor wind- en zonne-energie staat op de regionale website van de RES: Zoekgebiedenkaart RES 1.0 Holland Rijnland.

De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden meepraten

Alleen dan kan samen onderzocht worden of een windpark past op deze plek en hoe dat er dan uitziet. Er zijn nu nog veel keuzes te maken. Door met elkaar in gesprek te gaan kan daarbij rekening gehouden worden met alle belangen.