Energieco√∂peratie Rijnland Energie en Eneco zijn eind 2021 samen gestart met het onderzoeken van de mogelijkheid om windturbines te bouwen in de Grote Polder langs de A4 en N11. Op 7 en 9 december 2021 zijn daarvoor informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarna hebben zij enkele bijeenkomsten van een klankbordgroep gehouden. Meer informatie hierover vindt u op de website van Eneco: www.eneco.nl/windzoeterwoude
De gemeente vindt het ook belangrijk dat omwonenden mee kunnen praten. Alleen dan kan samen onderzocht worden of een windpark past op deze plek en hoe dat er dan uitziet. Er zijn nu nog veel keuzes te maken. Door met elkaar in gesprek te gaan kan daarbij rekening gehouden worden met alle belangen.

De gemeente ondersteunde dit onderzoek

We hebben namelijk afgesproken dat we de komende jaren heel veel extra duurzame energie gaan opwekken. We hebben daarvoor ook zoekgebieden aangewezen. Deze afspraken hebben we gemaakt met andere gemeenten, de provincie, het hoogheemraadschap en netbeheerder Liander. De afspraken staan in de Regionale energiestrategie (RES). De kaart met zoekgebieden voor wind- en zonne-energie staat op de regionale website van de RES: Zoekgebiedenkaart RES 1.0 Holland Rijnland.

De gemeente steunt op dit moment het onderzoek voor dit windinitiatief niet meer

Het college vindt de locatie in de Grote Polder tussen Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk niet haalbaar. Dit is vastgelegd in het collegewerkprogramma.