Heeft u schulden? Met schuldhulpverlening gaat de gemeente samen met u op zoek naar oplossingen.

Neem contact op met de gemeente via het aanvraagformulier of maak telefonisch een afspraak met schuldhulpverlening via tel. (071) 5806300.

Wat moet u weten

Wanneer u als inwoner van Zoeterwoude door problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer kunt voldoen aan uw financiële verplichtingen, dan kunt u een aanvraag indienen voor een schuldregeling, ongeacht de hoogte en/of soort van uw schulden en inkomen.

Hulp kan bestaan uit:

  •     het regelen van ondersteuning bij het betalen van de maandelijkse vaste lasten;
  •     het regelen van uw schulden;
  •     of een combinatie daarvan.

Wanneer het niet lukt om via de gemeente een geschikte schuldregeling te treffen, dan begeleiden wij u naar de wettelijke schuldsanering (WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

SchuldHulpMaatje

Dreigt u in de schulden te komen, heeft u al schulden of heeft u geen overzicht over uw inkomsten en uitgaven? Dan kan SchuldHulpMaatje Zoeterwoude misschien iets voor u betekenen.

Dit is een vrijwilligersorganisatie die inwoners van Zoeterwoude ondersteunt in het regelen en op orde maken van de financiën. Hun hulp kan aanvullend zijn op de begeleiding vanuit de gemeente, maar kan ook als zelfstandig traject worden ingezet. U kunt informatie vinden op de websites van SchuldHulpMaatje Zoeterwoude.

Nibud

Het Nibud geeft voorlichting over het verstandig omgaan met het inkomen en de uitgaven. Meer informatie vindt u op de website van het Nibud. Op de website bieden zij de mogelijkheid van een persoonlijk budgetadvies. U kunt in dit budgetadvies uw uitgaven vergelijken met wat landelijk gebruikelijk is.

Hoe gaat het in zijn werk?

Na ontvangst van het aanvraagformulier zal de schuldhulpverlener van de gemeente contact met u opnemen voor een eerste gesprek. Het is ook mogelijk telefonisch een afspraak te maken met schuldhulpverlening via tel. 071-5806300.

In het eerste gesprek zal met u besproken worden welke hulpvraag u precies heeft. Vervolgens wordt beoordeeld of in aanmerking komt voor schuldhulpverlening.

Wat neemt u mee naar de afspraak?

  •     identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
  •     bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  •     gegevens over eventuele andere instanties die u al helpen