Mantelzorgtaken kunnen mooi zijn, u helpt iemand die u goed kent. U helpt dan voor langere tijd iemand die u goed kent. Bijvoorbeeld en familielid, een vriend(in) of een buur met een lichamelijke of psychische ziekte/beperking.

Mantelzorgers kunnen verzorgende of huishoudelijke taken hebben. Maar ook de contacten met zorgorganisaties, ziekenhuisbezoeken en verzorgen van maaltijden zijn mantelzorgtaken.

Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden. Bijvoorbeeld echtgenoten op hoge leeftijd, ouders die zorgen voor hun kind met beperking of volwassen kinderen die zorgen voor hun ouders. Er zijn ook veel jongeren en kinderen die mantelzorger zijn. Een jonge mantelzorger is een kind of een jongere tussen de 4 en 24 jaar die langdurig (mee)zorgt of opgroeit met iemand met een psychische of lichamelijke zieke. Zoals een vader, moeder, broer, zus, grootouder of een vriend van de familie.

Ondersteuning van de mantelzorger door Kwadraad

Mantelzorg kan ook een (te) zware taak worden. Bent u mantelzorger? Zoek dan op tijd hulp, zodat u zelf ook energiek en gezond blijft. U kunt zonder verwijzing gratis persoonlijke gesprekken voeren of naar bijeenkomsten. U kunt ook een nieuwsbrief ontvangen met informatie voor mantelzorgers. Daarnaast geeft de gemeente jaarlijks een mantelzorgwaardering.

Woont u in Zoeterwoude of zorgt u voor iemand die in Zoeterwoude woont? Zoekt u hulp en wilt u informatie over organisaties waar u die hulp kunt vinden? Zoekt u een vrijwilliger? Of wil je alleen uw hart luchten? Dan kunt u terecht bij de mantelzorgcoach van Kwadraad.

Of kom naar het spreekuur voor mantelzorgers. Dat spreekuur is 1x per 14 dagen op woensdagmiddag in het Cultuurhuis, Dorpsstraat 19 in Zoeterwoude. Maak hiervoor wel een afspraak.

Bereikbaarheid

De mantelzorgcoach in Zoeterwoude is Chantal van der Sar. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier van Kwadraad.

Telefonisch contact opnemen kan ook. Belt u dan naar telefoonnummer 088 - 900 4000.

Ondersteuning jonge mantelzorgers

Eén op de vijf jongeren is mantelzorger. Het geven van mantelzorg kan een gevoel van voldoening, liefde en trots geven. Tegelijkertijd vindt de helft van de jonge mantelzorgers de zorg ook zwaar. Fysiek, mentaal of omdat zij de zorg lastig kunnen combineren met school, vrienden of hobby's. Mantelzorg is soms ingrijpend voor jongvolwassenen die bezig zijn met het opbouwen van hun eigen leven. Velen realiseren zich niet dat ze mantelzorger zijn, het hoort er gewoon bij. De meeste jonge mantelzorgers houden de zorg vaak een hele lange tijd vol, totdat ze merken dat het eigenlijk niet meer gaat. En zelfs dan vinden zij hulp vragen lastig.

Ben jij een jonge mantelzorger en heb je behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met mantelzorgcoach Chantal van der Sar.

Bijeenkomsten en cursussen Mantelzorg

Kwadraad organiseert regelmatig bijeenkomsten en cursussen voor mantelzorgers op verschillende locaties in de regio. Informatie daarover vindt u op de ‘Activiteitenkalender’ van Kwadraad.