Planontwikkeling

In het bestuurlijk overleg op 11 juli 2022 is met Rijnhart Wonen afgesproken om te richten op een planontwikkeling voor sociale huurwoningen op de kavel van Nassaulaan 34-36 (gemeentelijk eigendom). Het initiatief van Rijnhart Wonen om ter plaatse nieuwe sociale woningen te ontwikkelen, vervult de huidige behoefte aan extra woningen.

Verouderde woningen

Nassaulaan 34-36 zijn twee verouderde woningen met een urgente en grote onderhoudsbehoefte. Ze staan op ruim bemeten kavels, samen goed voor ca. 600 m2 (ca. 900 m2 inclusief direct aangrenzende openbare ruimte). Ze vallen onder het ‘niet strategische vastgoed’.

Planning

Begin 2023 zal het projectteam de omwonenden uitnodigen om hun aandachtspunten te delen met betrekking tot de ontwikkeling van het project.