Welke locatie?

Einde Weidelaan in Zoeterwoude-Dorp.

Wat komt er?

Op de locatie van ongeveer 1,5 hectare, waar op dit moment een kassencomplex staat, worden circa 22 woningen gebouwd. Door het weghalen van de kassen en het terugbrengen van een ruime landelijke inrichting met water en groen ontstaat natuurlijke overgang van het dorp naar de weilanden in het buitengebied.

Meer informatie

Alle informatie over het project kunt u vinden via www.weidelaan.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar. NU Projectontwikkeling uit Den Haag, de heer L. Mooij, tel. 070 - 305 00 85, e-mail lorenz.mooij@nuprojectontwikkeling.nl