De locatie

De locatie Weidelaan 8 in Zoeterwoude-Dorp staat al sinds een aantal jaar bij de stadsregio en gemeente aangemerkt als woningbouwlocatie. Op deze locatie van ongeveer 1,5 hectare is het beoogde plan de leegstaande kassen te verwijderen. Er worden 23 woningen gebouwd die passen in de landschappelijke structuur van het veenweidelandschap.

Duurzame woningen zonder gas

De nieuwe woningen worden volledig duurzaam gebouwd. Met een warmte-koude-opslag zijn de woningen zonder gebruik van gas te verwarmen en in de zomer te koelen. Uiteraard krijgen alle woningen zonnepanelen en zeer goede isolatie.

Planning

•    30 januari 2024 - start Presale
•    12 februari 2024 - sluiting Presale
•    Eind 1e kwartaal 2024 - start verkoop
•    3e kwartaal 2024 - start bouw
•    Eind 2025, begin 2026 - Oplevering (bouwtijd ongeveer 1,5 jaar)
 

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de projectleider de heer Tinus Geerling. Hij is telefonisch bereikbaar op het nummer 071-5806300 of via e-mail: m.h.geerling@zoeterwoude.nl.