Locatie

Het plan VerdeVista komt voort uit het project W4 (de aanleg van de verdiepte en verlengde A4 onder de Oude Rijn). De locatie grenst aan de A4, de Hoge Rijndijk, de Meerburgerwatering en de N11.

VerdeVista Meerburg

De Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, een samenwerking van gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van VerdeVista Meerburg. Hier worden 150 duurzame woningen gebouwd waarvan 45 sociale huur appartementen, 105 vrije sector huur appartementen en een supermarkt met garage.

Planning

De verhuur start in het eerste en tweede kwartaal van 2023. Vanaf het derde kwartaal zijn de flatgebouwen bewoonbaar.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Tinus Geerling via e-mail: m.h.geerling@zoeterwoude.nl. Daarnaast kunt u voor vragen terecht op de website: www.verdevista.nl.