Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. Bij een uitkering horen rechten én plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen.

Wat moet u weten over het aanvragen van een uitkering

 • Nadat de aanvraag door het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente is ontvangen, neemt de klantmanager Inkomen met u contact op voor het maken van een afspraak.
 • De klantmanager Inkomen is uw vaste contactpersoon voor vragen over uw uitkering.
 • U krijgt bij het eerste gesprek ook een vast contactpersoon die u, indien u dit zelf niet kunt, helpt met het vinden van een baan of opleiding. Dit is de klantmanager Werk.
 • Als u een uitkering ontvangt dan moet u mee doen aan activiteiten om werk of opleiding te vinden.
 • Als u een uitkering ontvangt dan moet u ook iets in ruil doen voor uw uitkering, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • Als u niet actief meewerkt kan uw uitkering worden verlaagd.
 • Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een woning deelt met meer volwassenen krijgt u misschien een lagere uitkering.

Lees meer over de voorwaarden en hoogte van de bijstandsuitkering op Rijksoverheid.nl.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • U vraagt een uitkering aan vanaf het moment dat uw inkomen daalt of wegvalt.
 • U moet bij het UWV staan ingeschreven als werkzoekende. U kunt zich inschrijven via werk.nl.
 • U neemt telefonisch contact op met het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente om te melden dat u een uitkering wilt aanvragen.
 • Afhankelijk van uw situatie kunt u vervolgens bij de balie van het UWV-Werkbedrijf Leiden een aanvraag indienen. U kunt niet online een aanvraag indienen.
 • Het bezoekadres van het UWV-Werkbedrijf is Vondellaan 55 In Leiden. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 088-8989294.
 • Binnen 8 weken nadat het ingevulde aanvraagformulier bij het Loket Zorg, Werk en Inkomen is binnengekomen, krijgt u een brief met de beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is.