Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. Bij een uitkering horen rechten én plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen.

Wat moet u weten over het aanvragen van een uitkering

 • Nadat de aanvraag door het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente is ontvangen, neemt de klantmanager Inkomen met u contact op voor het maken van een afspraak.
 • De klantmanager Inkomen is uw vaste contactpersoon voor vragen over uw uitkering.
 • U krijgt bij het eerste gesprek ook een vast contactpersoon die u, indien u dit zelf niet kunt, helpt met het vinden van een baan of opleiding. Dit is de klantmanager Werk.
 • Als u een uitkering ontvangt dan moet u mee doen aan activiteiten om werk of opleiding te vinden.
 • Als u een uitkering ontvangt dan moet u ook iets in ruil doen voor uw uitkering, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • Als u niet actief meewerkt kan uw uitkering worden verlaagd.
 • Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een woning deelt met meer volwassenen krijgt u misschien een lagere uitkering.

Lees meer over de voorwaarden en hoogte van de bijstandsuitkering op Rijksoverheid.nl.

Vraagt u een bijstandsuitkering aan en bent u jonger dan 27 jaar?

Dan bent u verplicht om eerst te kijken of u een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Daarvoor krijgt u vier weken de tijd. De zoekperiode start als u zich heeft gemeld bij het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente om te melden dat u een uitkering wilt aanvragen. U hoort dan wat ervan u wordt verwacht in deze zoekperiode. Na de zoekperiode kunt u de aanvraag officieel indienen. Bij bijzondere omstandigheden kan de gemeente afwijken van de zoekperiode. Neem hiervoor ook contact op met  het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente.

Lees meer over welke regels er gelden voor de bijstand voor jongeren tot 27 jaar op Rijksoverheid.nl.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • U vraagt een uitkering aan vanaf het moment dat uw inkomen daalt of wegvalt.
 • U moet bij het UWV staan ingeschreven als werkzoekende. U kunt zich inschrijven via werk.nl.
 • U neemt telefonisch contact op met het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente om te melden dat u een uitkering wilt aanvragen.
 • Afhankelijk van uw situatie kunt u vervolgens bij de balie van het UWV-Werkbedrijf Leiden een aanvraag indienen. U kunt niet online een aanvraag indienen.
 • Het bezoekadres van het UWV-Werkbedrijf is Vondellaan 55 In Leiden. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 088-8989294.
 • Binnen 8 weken nadat het ingevulde aanvraagformulier bij het Loket Zorg, Werk en Inkomen is binnengekomen, krijgt u een brief met de beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is.