Zoeterwoudse inwoners die veel zorgkosten hebben kunnen een aanvraag indienen voor een vergoeding van de extra kosten, die zij maken als gevolg van ziekte of handicap. Dit voor kosten die nergens anders vergoed worden. Hierbij kan gedacht worden aan extra stookkosten, extra kledingslijtage en maaltijdvoorzieningen.

De hoogte van de vergoeding  wordt bepaald aan de hand van de meerkosten die u maakt ten opzichte van de richtprijzen van het Nibud.

Hoe kan het aangevraagd worden?

U kunt een aanvraag indienen bij het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente via het telefoonnummer 071-5806300.