Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u het vastrecht van de afvalstoffenheffing misschien niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. De uitvoering ligt bij Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Voor vragen kunt u terecht bij het BSGR.