Heeft u een laag inkomen en wil uw kind graag sporten, op muziekles, dansles of toneelles?

Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zoeterwoude. Ze betalen de contributie/lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. Per jaar maximaal € 250,00 voor sport en maximaal € 450,00 voor cultuur. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.

Het jeugdfonds Sport & Cultuur is voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Dat is per 1 januari 2024:

 21 jaar tot AOW leeftijdAOW leeftijd of ouder
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.463,57€ 1.625,37
Echtpaar/samenwonend € 2.090,81€ 2.202,84

Hoe werkt het?

 • Stap 1: Bekijk met uw kind welke sport of culturele activiteit hij of zij wil doen. En bij welke vereniging of instelling. Verzamel informatie over wat het kost en welke (sport)kleding of attributen nodig zijn.
 • Stap 2: Bezoek de website www.kieseenclub.nl, vul uw gegevens in en kijk of u in aanmerking komt.
 • Stap 3: Een intermediair maakt met u een afspraak om een aanvraag in te dienen.
 • Stap 4: De intermediair hoort vaak binnen een week of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat u dat weten.
 • Stap 5: Als de aanvraag goedgekeurd is, kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dans- of muziekschool of organisatie waar uw kind op les wil. Wij betalen de contributie/het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. U ontvangt zelf geen geld.

Neemt u liever zelf contact op? Volg dan de onderstaande stappen.

 • Stap 1: Bekijk met uw kind welke sport of culturele activiteit hij of zij wil doen. En bij welke vereniging of instelling. Verzamel informatie over wat het kost en welke (sport) kleding of attributen nodig zijn.
 • Stap 2: Vraag aan de interne schoolbegeleider, jeugdhulpverlener, begeleider bij vluchtelingenwerk of maatschappelijk werker of hij/zij een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor u kan doen. Degene die de aanvraag doet, noemen we de ‘intermediair’. U kunt ook een aanvraag indienen via de gemeente. Neem hiervoor contact op met een van de medewerkers van het Loket Zorg, Werk en Inkomen of met de schuldhulpverlener van de gemeente via (071) 5806300. Ga voor een overzicht van alle Zoeterwoudse intermediairs naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland en selecteer de gemeente Zoeterwoude.
 • Stap 3: De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag via www.jeugdfondssportencultuur.nl.
 • Stap 4: De intermediair hoort vaak binnen een week of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat u dat weten.
 • Stap 5: Als de aanvraag goedgekeurd is, kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dans- of muziekschool of organisatie waar uw kind op les wil. Wij betalen de contributie/het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. U ontvangt zelf geen geld.

Goed om te weten!

 • Voor kinderen die  wonen in Zoeterwoude.
 • Voor kinderen van 0 tot 18 jaar.
 • Voor gezinnen met een Inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;
 • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair, niet door de ouders zelf.
 • De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de sportclub of instelling waar uw kind les heeft
 • Voor kleding en attributen krijgt  u waardebonnen.
 • Aanvragen kan niet met terugwerkende kracht. Contributie die u al betaald heeft, wordt niet vergoed.
 • De bijdrage moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

Meer informatie of vragen?

Kijk voor meer informatie op: www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland en selecteer de gemeente Zoeterwoude.

Heeft u vragen? Bel ons gerust via (071) 5806300.