Bent u studerend aan het MBO, HBO of WO, heeft u een beperking en weinig vermogen, dan komt u mogelijk in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag

Voor wie is de individuele studietoeslag?

Deze toeslag is voor mensen met een arbeidshandicap. Dat betekent dat u wel in staat bent te werken. Maar door uw beperking(en) kunt u niet het wettelijk minimumloon verdienen. De toeslag is bedoeld om u te helpen een opleiding te volgen.  Het is ook een financiĆ«le compensatie. Voor mensen met een beperking is het namelijk vaak moeilijk om hun opleiding te combineren met een bijbaan.

De hoogte van de Individuele studietoeslag is afhankelijk van uw leeftijd  en bedraagt maximaal 20% van de bijstandsuitkering voor een echtpaar. De toeslag wordt voor 12 maanden toegekend en kan verlengd worden.

Voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder en inwoner van Zoeterwoude.
  • U heeft recht op studiefinanciering of u heeft recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).

Hoe kunt u het aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen bij het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente via het telefoonnummer 071-5806300