Heeft u een laag inkomen, weinig vermogen en wilt u graag sporten of deelnemen aan een culturele activiteit of een cursus  maar kunt u dit niet betalen? U kunt via de gemeente een aanvraag indienen voor een vergoeding. De vergoeding is maximaal €250 per kalenderjaar.

De declaratieregeling is voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Dat is per 1 juli 2023:

 21 jaar tot AOW leeftijdAOW leeftijd of ouder
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.386,95€ 1.547,72
Echtpaar/samenwonend € 1.981,34€ 2.101,70

Voorwaarden en hoe vraagt u het aan

  • U kunt een aanvraag indienen bij het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente via het telefoonnummer 071-5806300.
  • Vraag de vergoeding aan vóórdat u de kosten maakt.
  • De kosten worden nergens anders vergoed. Ook niet door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zoeterwoude voor jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.