Velden met een * zijn verplicht.

U kunt de schade alleen bij ons melden wanneer deze niet is verzekerd op een andere verzekering. Daarbij kunt u onder andere denken aan een autoverzekering, zorgverzekering, particuliere aansprakelijkheidsverzekering, telefoonverzekering etc.

Contactegevens vrijwilliger
Contactegevens organisatie
Contactegevens van degene die schade lijdt