Wilt u een boom kappen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, heeft u soms een vergunning nodig.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen.

Voorwaarden

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Omgevingsvergunningsvrij

In delen van de gemeente is het kappen van bomen door particulieren vrij, er is dan geen omgevingsvergunning nodig. Kijk op de kaart in de bomenverordening van de gemeente of voor uw adres een omgevingsvergunning nodig is.

Kosten

De aan de omgevingsvergunning verbonden leges zijn afhankelijk van de activiteiten welke onder de omgevingsvergunning gaan vallen.