Bekijk voor alle actuele wegwerkzaamheden de website van de Nationale Databank Verkeersgegevens, in de applicatie Melvin. Hier vindt u een kaart met een overzicht van de wegwerkzaamheden en informatie over de aard en de duur van de werkzaamheden en eventuele verkeershinder.