Heeft u een loopbeperking of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Hoe kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?

U kunt een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart indienen bij de gemeente. U kunt de aanvraag digitaal indienen of u kunt een aanvraagformulier afhalen bij het loket Zorg, Werk en Inkomen. Uw aanvraag zal door een zorgconsulent van de gemeente in behandeling worden genomen.


Medische keuring bij eerste aanvraag

Vraagt u voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aan, dan zal een medisch advies bij de GGD aangevraagd worden. U zult hiervoor van de GGD Hollands Midden een uitnodiging voor het spreekuur ontvangen. Een keuring betekent niet altijd dat er een lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Soms levert een gesprek voldoende gegevens op. De GGD zal als het nodig is ook gegevens opvragen bij uw huisarts of specialist.
Bij een verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart kan eventueel een herkeuring plaatsvinden.


Wat neemt u mee naar de afspraak?

  • Uw geldige identiteitsbewijs;
  • Een pasfoto. Let op de eisen. In de fotocabine in het gemeentehuis kun je voor €7,- (graag gepast meenemen) een set van 5 pasfoto's laten maken. De fotocabine is minder geschikt voor kinderen onder de vier jaar;
  • Bewijs van medisch onderzoek.

ProductTarief
Verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart48,95
Meerkosten medische keuring110,00