Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U hebt een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Gebruik het aanvraagformulier, vul het volledig in en neem het mee naar uw afspraak in het gemeentehuis.

Wat moet u weten over de VOG

 • Vraagt u voor uzelf een VOG aan? Gebruik het formulier dat u heeft gekregen van uw werkgever of het aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen van Dienst Justis.
 • Vul het aanvraagformulier samen met uw werkgever in en neem het mee naar de afspraak.
 • Vraagt u voor een bedrijf of instelling een VOG aan? Gebruik dan het aanvraagformulier VOG Rechtspersonen van Dienst Justis.
 • In een aantal gevallen is een VOG voor vrijwilligers  gratis digitaal aan te vragen (de instanties waar de vrijwilliger voor werkt moet deze aanvragen). Zie: www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/.
 • Uw aanstaande werkgever kan een VOG ook online aanvragen bij Dienst Justis. Dan hoeft u geen afspraak te maken. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.


Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.


Gratis Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilliger

In een aantal gevallen is een VOG voor vrijwilligers  gratis, maar dit kan niet worden aangevraagd aan de balie van het gemeentehuis.

De instantie waar de vrijwilliger voor werkt moet het proces voor het aanvragen van een VOG digitaal aanvragen via de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie: www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/.

De voorwaarden waaraan de vrijwilligersorganisatie vanaf 2015 moet voldoen zijn als volgt:

 • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
 • de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • de organisatie is een rechtspersoon;
 • de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt;
 • de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen;
 • de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.

Vrijwilligersorganisaties die mee willen doen met de regeling kunnen zich aanmelden via www.gratisvog.nl. Na aanmelding zullen ze door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) verder worden geholpen bij hun aanmelding. Nadat het Ministerie van Veiligheid en Justitie de aanmelding heeft bevestigd, kan worden gestart met het aanvragen van gratis VOG’s.


Geen vrijwilliger?

Wanneer u geen vrijwilliger bent, maar een VOG nodig heeft vanwege een (nieuwe) baan, kan de VOG voor een lager tarief worden aangevraagd. Uw aanstaande werkgever kan een VOG online aanvragen bij Dienst Justis. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.

Het tarief van de elektronische VOG-aanvraag van € 33,85 moet u vóór de behandeling van uw aanvraag voldoen via iDEAL. Dit is € 7,50 lager dan een aanvraag op het gemeentehuis.


Wat moet u meenemen

 • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
 • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • pinpas (of contant geld)

Machtigt u iemand? Dan neemt deze persoon een schriftelijke machtiging mee, zijn of haar eigen legitimatiebewijs mee en uw legitimatiebewijs.


Kosten

ProductPrijs
Verklaring omtrent gedrag (VOG)€ 41,35