Een garantstelling of logiesverstrekking is een verklaring waarin staat dat u iemand uit het buitenland uitnodigt om naar Nederland te komen. Deze verklaring is soms nodig bij een visumaanvraag. U staat dan namelijk financieel garant voor deze persoon. U stuurt de ingevulde garantstelling of logiesverstrekking naar de betreffende persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren. U maakt daarvoor een afspraak. Let op: Een garantstelling of logiesverstrekking kunt u downloaden vanaf de website van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat moet u doen?

  • Vul het formulier van de IND in (pdf)
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Onderteken het nog niet. Dit doet u bij de gemeente
  • Maak een afspraak en ga persoonlijk naar de gemeente. U ondertekent de garantstelling of logiesverstrekking aan de balie
  • Gaat het om garantstelling en hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet ook hij/zij dit formulier tekenen aan de balie
  • U betaalt de kosten voor de legalisatie van de handtekening of handtekeningen
  • U stuurt het ingevulde formulier naar de persoon die u uitgenodigd hebt

     

Legalisatie handtekening

Voor een garantstelling of logiesverstrekking is een gelegaliseerde handtekening nodig. Daarbij controleert de gemeente uw identiteit en handtekening. Dit is het bewijs dat u echt diegene bent die de gevraagde handtekening zet. U tekent de garantstelling of logiesverstrekking aan de balie van het gemeentehuis.

 

Kosten

ProductPrijs
Garantstelling of logiesverstrekking€ 12,45