Het Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) voert de leerplichttaken uit voor elf gemeenten in de regio Holland Rijnland.

Wat is de leerplichtwet?

Volgens de Leerplichtwet hebben kinderen in Nederland recht op onderwijs. Onderwijs biedt hen kansen om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Recht op onderwijs wordt beschermd

Om dit recht op onderwijs te beschermen, gelden in Nederland de leerplicht en de kwalificatieplicht. In het kort komt het er op neer dat jongeren van 5 tot 18 jaar naar school gaan tot zij een startkwalificatie hebben gehaald. Dit is een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie is er het Doorstroompunt die hen verder helpt met het vinden van een opleiding of werk.

Het is de taak van het RBL om er op toe te zien dat alle kinderen en jongeren naar school gaan en een startkwalificatie halen. Daarom is er aan elke school in de regio een consulent leerrecht verbonden vanuit het RBL.

Gevolgen van schoolverzuim

Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar vallen onder de Leerplichtwet. Dat betekent dat wanneer uw kind zonder goede reden niet naar school gaat, de consulent leerrecht contact zal opnemen om het verzuim met u te bespreken. Er wordt samen met u, uw kind en de school gezocht naar een oplossing voor het schoolverzuim. Vaak is er sprake van een combinatie van verzuim en zorg. Acties worden afgestemd en variƫren van een verwijzing naar professionele hulpverlening tot handhaving in de vorm van een waarschuwing, een Halt-verwijzing of uiteindelijk een proces verbaal.

Ondersteuning voor jongeren zonder startkwalificatie

Het RBL houdt jongeren van 18 tot 23 jaar in beeld als die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Deze jongeren worden gemonitord en kunnen begeleiding krijgen bij het vinden van een passende opleiding of werk. Ook binnen het mbo zijn consulenten leerrecht van het RBL werkzaam om jongeren die dreigen uit te vallen te ondersteunen, zodat zij het mbo met een diploma kunnen verlaten.

Meer informatie over leer- en kwalificatieplicht vindt u op de website van het Regionaal Bureau Leerrecht Holland Rijnland en in de schoolgids van de school van uw kind.

https://rbl-hollandrijnland.nl